Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, naujasis darbo kodeksas, 2017 darbo kodeksas, darbuotojams palankus ar nepalankus darbo kodeksas.

Darbo sutarties pasibaigimas. V skyrius. II dalis

Darbo sutarčių rūšys. VI skyrius. II dalis

Darbo santykių ypatumai. VII skyrius. II dalis

Darbo ir poilsio laikas. VIII skyrius. II dalis

Socialinės partnerystės šalys. II skyrius. III dalis

Socialinės partnerystės formos. III skyrius. III dalis

Darbo ginčų dėl teisės nagrinėjimas. II skyrius. IV dalis

Kolektyvinių darbo ginčų dėl interesų nagrinėjimas. III skyrius. IV dalis

Lietuvos Respublikos darbo kodekso priedas