Kaip atsakingai pasirinkti profesiją? II dalis

28 Sausis 2016  

Tęsiame praeitos savaitės temą „Kaip tinkamai pasirinkti profesiją?". Žemiau pateikiame dar kelis patarimus, kurie padės rasti tinkamą sprendimą renkantis profesiją:

Svarbu atsižvelgti į polinkius

Labai svarbu yra atkreipti dėmesį į jūsų polinkius. Vieni žmonės nuo mažens linkę dirbti su daiktais, įrankiais, ardo žaislus, gamina naujus, konstruoja, stato būstus, verda košes ir t.t. (polinkis praktinėms – techninėms profesijoms). Kiti domisi augalais, juos sodina, laisto, stebi arba gyvūnais, juos globoja, prižiūri, rūpinasi (polinkis su gamta susijusioms profesijoms). Dar kiti žaidžia vaidmenų žaidimus, eina vieni pas kitus į svečius, gydo, perka, parduoda, organizuoja ir pan. (polinkis su bendravimu, organizavimu susijusioms profesijoms). Kiti greitai išmoksta skaityti, dėlioja smulkius žaisliukus iš vienos krūvelės į kitą, juos skaičiuoja, lygina tarpusavyje, braižo schemas (polinkis su ženklų sistemomis ir informacija susijusioms profesijoms). Dalis vaikų šoka, vaidina, fantastiškai mėgdžioja suaugusius, piešia, muša būgną ar su malonumu dainuoja (polinkis su menu susijusioms profesijoms). Jau iš šių vaikui mėgstamų žaidimų galima spėti, kuriems dalykams jau vaikystėje gana aiškiai pasireiškia polinkiai.

Pažinti profesijas, joms būdingas veiklas – būtina

Bet tam, kad pagal savo polinkius pasirinkti profesiją, reikia pažinti ne tik savo polinkius, bet ir tas profesijas, joms būdingas veiklas. Vyresnių klasių mokiniai vidutiniškai pažįsta ir galėtų apibūdinti maždaug 5 - 7 profesijas, o pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių Lietuvoje yra užregistruota 405 pogrupiai profesijų, į kuriuos įeina apie 6400 specialybių. Kadangi jų yra labai daug ir įvairių, tai tam, kad pakankamai aprėptumėte visą profesijų įvairovę, reikalinga pagalba. Kad pasirinkimas būtų geras, reikia žinoti visumą, iš ko galite rinktis. Turėtumėte žinoti visas profesijų grupes, maždaug su kokia veikla ir kokiais darbo objektais bei priemonėmis kiekviena grupė susijusi, kad suvokti, kuri iš šių grupių jus labiau domina. Tada jau smulkiau ir konkrečiau verta pasidomėti tos grupės profesijomis galvojant apie darbo turinį, kokių savybių tos profesijos iš žmogaus reikalauja, kokia darbo aplinka, kokia profesijos prasmė ir ar jums tokia prasmė yra asmeniškai vertinga ir įdomi. Be abejo, galimybės tas profesijas išbandyti bent kiek praktiškai yra ir objektyviai ir subjektyviai ribotos, todėl dažniausiai tenka pasitenkinti profesijų aprašymais.

Profesija padės tenkinti jūsų poreikius

Profesijos pasirinkime svarbus momentas yra tada, kai jūs pradedate suvokti, kaip profesija padės tenkinti jūsų poreikius, o poreikiai labai įvairūs. Vieniems svarbiausia yra saugumas (rinksis profesijas, kurios garantuoja pastovias pajamas, dirbant nereikalauja rizikuoti niekuo). Kitiems svarbus poreikis bendrauti (rinksis profesijas, kur reikia dirbant užmegzti ryšius su žmonėmis, jais rūpintis). Kam svarbu pripažinimas, rinksis prestižines profesijas, pagal kurias dirbdami jausis gerbiami, galės reikštis viešumoje ir pan. Kitiems svarbu teisingumas, gilus visuomenėje vykstančių reiškinių supratimas, žmonių sveikata ar gilinimasis į gamtos, technikos, atomų ir energijos paslaptis. Dar kitiems svarbu, kad darbas būtų prasmingas, naudingas žmonėms. Svarbu, kad jūs suprastumėte, koks poreikis arba vertybė veda jus į atitinkamą profesinę veiklą. Tada galima atsakingiau pasirinkti, nes visuomenės poreikiai keičiasi, profesijų prestižai taip pat, o darbo pobūdis, pats veiklos turinys ir jo objektas kinta mažai. Todėl svarbu kaip galima geriau suvokti patį būsimo darbo turinį. Tada bus aiškiau, ar pačioje darbinėje veikloje jūs tenkinsite savo poreikius ir kokius (būti savarankišku, bendrauti, realizuoti savo gebėjimus, tenkinti pažinimo poreikį, būti reikalingu ir pan.).

Gerai pažinkite save, savo gebėjimus

Taigi, svarbu yra suvokti ar numatoma pasirinkti veikla tenkins jums aktualius poreikius, o tam reikia savyje tuos poreikius pažinti ir sugebėti įvardinti. Jei jūs pakankamai gerai pažįstate save, galite įvardinti savo charakterio savybes, jums būdingus interesus, polinkius, vertybes ir įsitikinimus, kuriais remiatės kasdieniniame gyvenime, tada jūs aiškiai suvoksite, kokia veikla ir kodėl jums tinka, o kokia visai netiktų. Savo poreikius ir gebėjimus žmonės pažįsta veikloje ir bendraudami bei bendradarbiaudami su kitais. Dar vienas būdas geriau save pažinti yra atlikti psichologinius tyrimus ir jų rezultatus aptarti su psichologu. Tai galite atlikti atvykę į psichologijos paslaugų centrą ar kitą konsultavimo įstaigą.
Renkantis profesiją, taip pat svarbu įvertinti savo gebėjimus. Skirtingos profesijos ir jų grupės reikalauja skirtingų gebėjimų. Žmonės savo gebėjimais taip pat labai skiriasi. Jaunam žmogui vienos sritys sekasi su nedidelėmis pastangomis (talentas). Kitose – norint pasiekti rezultato, tenka pasistengti daugiau (vidutiniai gebėjimai), o dar kitose, kuo daugiau stengiesi, tuo blogiau gaunasi. Aišku, jums geriau rinktis tokią veiklą, kurioje galės pasireikšti tie jūsų gebėjimai, kurie yra aukščiausi iš jūsų turimų gebėjimų, tada veikla seksis, ir jūs galės tapti tos srities meistru.

Jei nepavyksta pasirinkti pagal aukščiausius iš savo turimų gebėjimų, tai verta rinktis tokią veiklą, kuriai turite ne mažesnius už vidutinius tai veiklai ar profesijai reikalingus gebėjimus. Vidutiniai gebėjimai yra tada, kai pasiektas rezultatas atitinka įdėtų pastangų kiekį. Be to, gebėjimus galima lavinti, ypač jei veikla patinka ir yra įdomi, tada negaila laiko, žmogus mažiau pavargsta, geriau sukaupia dėmesį, greičiau supranta ir geriau įsimena. Kitas klausimas, kaip teisingai įvertinti savo gebėjimus? Aišku, jie geriausiai atsiskleidžia veikloje, todėl labai gerai, kai naudojatės kiekviena proga padirbėti įvairiose srityse, dalyvauti papildomuose užsiėmimuose, sportiniuose ir kitokiuose būreliuose ir t.t. gebėjimus taip pat gali padėti atskleisti psichologiniai tyrimai, kurių rezultatai objektyviai ir sistemingai aprašyti papildytų tikslesnį jūsų savęs pažinimą.

Atsižvelgus į visus šiuos dalykus, jūsų pasirinkimas bus pagrįstas ir rizika, siekiant pasirinktos, profesijos pasiteisins. Tie, kurie dar tiksliai nežino kur stoti ir planuoja daryti bent metų laiko petrauką prieš pasirenkant profesinį kelią, siūlome susikurti savo cv ir peržiūrėti naujausius darbo skelbimus svetainėje www.dirba.lt.

Šaltinis: psichologai.lt

Komentarai
Įrašas neturi komentarų. Pasidalink savo nuomone, parašyk komentarą.