Darbas

Darbas

Lietuvių kalboje darbas reiškia kelis dalykus:

Darbas – fizinė ar protinė veikla, dirbimas, paprastai duodantis tam tikrus rezultatus.

Darbas – darbas, kaip jis apibrėžiamas fizikoje.

Darbas – tam tikras veiklos produktas. Pvz., mokslo darbas.


O taip pat:

Darbas – JAV lietuvių žurnalas