Užimtumo skatinimo projektas padės sumažinti socialinę įtampą

Užimtumo skatinimo projektas padės sumažinti socialinę įtampą

2009-03-27
Įjungta žalia šviesa skubos tvarka parengtam užimtumo skatinimo projektui, kuriuo siekiama sumažinti didėjantį nedarbą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo atstovai pasirašė projekto finansavimo ir administravimo sutartį. Šiandien pradedami pirmieji darbai. Projekte galės dalyvauti 15 tūkst. bedarbių ir apie atleidimą iš darbo įspėtų darbuotojų. Nedarbo ištiktiems gyventojams bus sudarytos galimybės palaikyti turimus ar atstatyti prarastus darbo įgūdžius, o bedarbiams, gaunantiems nedarbo išmoką, jos gavimą atidėti ir pakeisti realiu darbo užmokesčiu. Norintieji gauti tokią paramą turės dalyvauti laikino užimtumo rėmimo priemonėje – viešuosiuose darbuose. Tik tada jiems bus garantuojamas pajamų šaltinis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus vedėjo Alberto Šlekio teigimu, toks užimtumo projektas padės palaikyti ir plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, nedirbantiems asmenims sugrįžti į darbo rinką, neprarasti darbinių įgūdžių ir lengviau užsidirbti pragyvenimui. „Dar svarbiau, kad šis dvylika mėnesių truksiantis projektas padės sumažinti socialinę įtampą ir sušvelninti neigiamo ekonomikos lėtėjimo padarinius“, - įsitikinęs A.Šlekys. Jis pabrėžė, jog viešieji darbai - ne tik gatvių, miestų ir gyvenviečių teritorijų tvarkymas, bet ir istorijos bei kultūros paminklų priežiūra, socialinės paskirties objektų remonto, miško ūkio ar pagalbiniai darbai socialinės paskirties objektuose. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Struktūrinės paramos politikos skyriaus vedėjos Lingailės Biliūnaitės teigimu, iš viso Lietuvos darbo biržos parengtam užimtumo projektui įgyvendinti bus panaudoti beveik 37 mln. litų. „Didžiąją pinigų dalį - beveik 18,5 mln. litų - sudaro Europos Sąjungos lėšos. Iš jų 15,7 mln. litų Europos socialinio fondo ir 2,8 mln. litų Užimtumo fondo lėšų“, - aiškino L.Biliūnaitė. Prie šios užimtumo skatinimo programos prisidės ir savivaldybės, kurios iš viso skirs daugiau nei 18 mln. litų. Tai yra pirmasis laikino užimtumo skatinimo programos įgyvendinimo etapas. Bus patikslintos viešųjų darbų organizavimo sąlygos, darbdaviams sudarytos geresnės galimybės dalyvauti šiame procese. Įsigaliojus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotoms Užimtumo rėmimo įstatymo pataisoms, vėliausiai liepą turėtų prasidėti antrasis projekto etapas. Jam įgyvendinti taip pat bus skirta didelė pinigų suma iš Europos socialinio ir Užimtumo fondų. Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Lina Bušinskaitė, tel. (8-5) 2664235, mob. 8-698-83391