Trišalės komisijos posėdis: darbdavius ypač domina naujoji profesinio mokymo sistema

Trišalės komisijos posėdis: darbdavius ypač domina naujoji profesinio mokymo sistema

2011-12-03

Lapkričio 30 d. Lietuvos darbo biržoje (LDB) vykusiame Trišalės komisijos posėdyje buvo pristatyta situacija darbo rinkoje, naujas profesinio mokymo modelis, e. paslaugos gyventojams ir verslui, aptartos kvalifikuotų specialistų trūkumo ir bedarbių perkvalifikavimo aktualijos bei kiti klausimai.

Situaciją darbo rinkoje apžvelgusi LDB l. e. p. Darbo išteklių skyriaus vedėja D.Liugienė akcentavo nedarbo mažėjimo tendenciją – nuo 2011 m. pradžios jis sumažėjo 4,2 proc., o bedarbių skaičius – 99,4 tūkst. D.Liugienė taip pat išskyrė spartų įdarbinimo augimą: jo rodikliai lenkia ankstesniųjų metų – nuo 1,5 iki 1,9 karto. Nors nedarbas šalyje mažėja, pastebimas ryškus struktūrinis nedarbas tiek įgūdžių neatitikimo siūlomoms laisvoms darbo vietoms, tiek didelių teritorinių skirtumų aspektais.

Po pristatymo vykusioje diskusijoje Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė atkreipė dėmesį į kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą, kuriam kompensuoti darbdaviai įsiveža darbuotojus iš užsienio. Pastaruoju metu tai aktuali siuvimo pramonės problema.

Lietuvos pramoninkų konfederacijos Verslo socialinės politikos ir teisės departamento direktorė Dovilė Baškytė minėjo, kad kvalifikuotų darbuotojų trūkumu skundžiasi tekstilės, medienos, maisto pramonės įmonės.

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos viceprezidentas Vidmantas Vikšraitis, komentuodamas siuvėjų trūkumo problemą, atkreipė dėmesį į nedidelį siuvėjų darbo apmokėjimą, pašlijusį profesijos prestižą ir pabrėžė, kad 2012 metais numatomos radikalios priemonės šios profesijos prestižui gerinti. Viceprezidentas minėjo, kad darbuotų rengimas pačiose įmonėse padėtų spręsti kvalifikuotų siuvėjų trūkumo problemą.

Pasisakiusieji mano, kad lankstesnė profesinio perkvalifikavimo sistema padėtų išspręsti šalyje susidariusią kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problemą.

Lietuvos darbo biržos direktorius Vidas Šlekaitis atkreipė dėmesį, kad darbdaviai, registruodami laisvas darbo vietas ir nurodydami reikalavimą darbo stažui, riboja konkurenciją darbo rinkoje norintiems dirbti pagal profesiją. LDB vadovas pažymėjo, kad darbdaviai turėtų būti labiau socialiai atsakingi spręsdami darbuotojų trūkumą, pirmenybę teikiant Lietuvos darbo biržoje registruotiems bedarbiams įdarbinti.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Malaiškienė pristatė naują profesinio mokymo modelį. Jos teigimu, žmogiškųjų išteklių prognozės galėtų labiau patenkinti mokymo poreikius. Numatyta kuponų sistema turėtų optimizuoti bedarbių mokymą, padėti greičiau ir lanksčiau atsižvelgti į darbo rinkos pokyčius, efektyviau naudoti profesiniam mokymui skirtas darbo rinkos priemones, ugdyti asmenų motyvaciją ir atsakomybę tobulinti profesinius gebėjimus ir įgyti naujų, sudaryti galimybes profesinio mokymo paslaugas teikiančioms įstaigoms laisvai konkuruoti. Naujoji sistema įdiegs darbdavio įsipareigojimą įdarbinti bedarbį, kuris bus numatytas trišalėje sutartyje, ir galimybę pačiam bedarbiui pasirinkti mokymo įstaigą iš licencijuotų mokymo įstaigų sąrašo.

Diskusijoje Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos personalo ir administravimo direktorė Ana Cicėnienė iškėlė bedarbių atsakomybės dėl dalyvavimo mokymuose numatymo klausimą. Atsakydamas į šį klausimą, Lietuvos darbo biržos direktoriaus pavaduotojas Albertas Šlekys atkreipė dėmesį, kad nuo 2012 metų sausio 1 dienos įsigaliosiančiame Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 8, 23 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatyme yra numatytas griežtesnės atsakomybės taikymas ir bedarbiams, ir darbdaviams, ir įspėtiems apie atleidimą darbuotojams už numatytų sąlygų nevykdymą.

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos viceprezidentas Vidmantas Vikšraitis pabrėžė naujai besisteigsiančių mokymo centrų kompetencijos svarbą, kuri turi būti pagrįsta Švietimo ir mokslo ministerijos išduota licencija.

Visų dalyvių nuomonė sutapo, kad steigiant naujus mokymo centrus būtina licencijų kontrolė ir priežiūra.

Pasak V.Vikšraičio, svarbus visų valstybinių institucijų atstovų dalyvavimas siekiant veiksmingai naudoti lėšas. Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovė Dovilė Baškytė atkreipė dėmesį, kad pramoninkai, susipažinę su naujuoju profesinio mokymo modeliu, jį remia ir palaiko.

Lietuvos darbo biržos Informacinių technologijų skyriaus vedėjo pavaduotojas Martynas Storasta supažindino posėdžio dalyvius su atnaujintomis e-paslaugomis gyventojams ir verslui. Pasak M. Storastos, šiuo metu darbdaviai gali naudotis šiomis atnaujintomis paslaugomis: registruoti naujus ir tvarkyti esamus įmonės atstovus, suteikti ir peržiūrėti suteiktus įgaliojimus, teikti ar patikslinti informaciją apie įmonę, užpildyti elektronines apklausas, pateikti atsakymą į elektroninę rekomendaciją, susisiekti su TDB darbuotoju per portalą. Taip pat atnaujintas darbo vietų skelbimas ir tvarkymas, darbo mugės užsakymas, automatinė kandidatų atranka pagal Jūsų darbo skelbimus, kandidatų CV tvarkymas, darbuotojų paieškos išsaugojimas ir pranešimų užsakymas el.paštu.

Direktorius V. Šlekaitis kvietė darbdavius aktyviau naudotis patobulinta e-paslauga ,,Darbuotojų atranka“. Kaip sakė direktorius, ,,svarbiausia, kad darbdavys pradėtų dirbti su darbo birža“. V. Šlekaitis taip pat atkreipė dėmesį, kad darbo rinkoje vykstantys pokyčiai skatina darbuotojus nuolat mokytis, o nuolatinis mokymasis didina jų įsidarbinimo galimybes.

Posėdžio metu kai kurie Trišalės komisijos nariai aktyviai siūlė atsižvelgti į jų pateiktus siūlymus dėl naujojo kuponų profesinio mokymo modelio, taip pat labiau bendradarbiauti su Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais dėl aiškesnių ir konkretesnių jo įgyvendinimo tvarkų.

Kitą Trišalės komisijos posėdį numatoma organizuoti 2012 metų pradžioje.


Šaltinis: LDB