Sunkmečiui įveikti valdžia pasitelkė ir mokslininkus

Sunkmečiui įveikti valdžia pasitelkė ir mokslininkus

2009-03-18

Mokslininkai savo žiniomis padės valdžiai įveikti ekonominį sunkmetį. Darbo ir socialinių tyrimų instituto specialistai per šiuos metus atliks dviejų krypčių mokslinius tyrimus, kurie apims socialinės atskirties ir darbo rinkos problemų tyrinėjimus.

„Turėdami stiprų mokslininkų branduolį, privalome įsiklausyti į jų nuomonę ir pasinaudoti patarimais sprendžiant šalyje susidariusias problemas. Išsamūs moksliniai tyrimai padės objektyviau įvertinti ekonominę ir socialinę padėtį šalyje, palyginti mūsų situaciją su užsienio valstybių patirtimi“, - kalbėjo socialinės apsaugos ir darbo ministras Rimantas Jonas Dagys.

Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktoriaus Boguslavo Gruževskio teigimu, šiemet yra numatyta atlikti penkis skirtingos tematikos mokslinius tyrimus, kurių rezultatai pasitarnaus tobulinant socialinės apsaugos ir rinkos politiką.

Kai kurie tyrimai jau pradėti įgyvendinti. Pirmiausia siekiama ekonominiu aspektu išanalizuoti socialinės atskirties mažinimą ūkio recesijos sąlygomis, socialinio draudimo pokyčių įtaką piliečių gyvenimo lygiui. Įvertinti ekonominės krizės poveikį darbo rinkai, o atsižvelgiant į ES patirtį kovojant su ekonomikos nuosmukio pasekmėmis, numatyti galimus užimtumo ir nedarbo pokyčius ateityje. Numatoma atlikti ir lyginamąją analizę darbo apmokėjimo sistemos valstybiniame sektoriuje bei įvertinti socialinius ekonominius pokyčius socialinės apsaugos tobulinimo kontekste.

Atliekant tyrimus apie socialinę atskirtį, daug dėmesio bus skiriama ekonominiu sunkmečiu besikeičiančių gyvenimo sąlygų analizei, bus vertinama, kaip įgyvendinamos priemonės įtakoja skirtingas gyventojų grupes, socialines garantijas.

Tyrimai apie pokyčius darbo rinkoje padės objektyviau įvertinti darbo rinkos pokyčių tendencijas. Įvertinę įvairias įgyvendinamas priemones mažinant socialinę įtampą šioje srityje ir ES struktūrinių fondų panaudojimo patirtį užsienyje, mokslininkai pateiks rekomendacijas, kaip Lietuva galėtų geriau pasinaudoti minėta parama.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras pabrėžė, kad atliekant numatytus tyrimus labai svarbu užtikrinti jų tęstinumą, kad pateiktos rekomendacijos atitiktų ne tik laikmečio dvasią, bet būtų aktualios ir ateityje.

Tyrimams atlikti šiemet skirta mažesnė pinigų suma nei praėjusiais metais - 289 tūkst. litų.