Socialinių ir neįgaliųjų įmonių veikla bus stebima atidžiau

Socialinių ir neįgaliųjų įmonių veikla bus stebima atidžiau

2012-07-12
Lietuvos darbo biržos direktorius Vidas Šlekaitis ir Valstybinės darbo inspekcijos Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Vilius Mačiulaitis pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo vykdant socialinių ir neįgaliųjų socialinių įmonių priežiūrą. Tai leis efektyviau ir atidžiau stebėti jų veiklą, padės išvengti piktnaudžiavimo atvejų bei apginti jose dirbančių žmonių interesus.
Susitarimu siekiama optimizuoti socialinių įmonių priežiūrą: plėtoti priežiūros institucijų tarnybinį bendradarbiavimą, mažinti priežiūros naštą ūkio subjektams, užtikrinti efektyvią socialinių ir neįgaliųjų įmonių priežiūrą bei dirbančiųjų socialinėse įmonėse tikslinėms grupėms priklausančių asmenų skaičiaus atitikimą Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo reikalavimams.
Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) vadovo Viliaus Mačiulaičio teigimu, pagrindiniai pažeidimai, aptinkami socialinėse įmonėse, yra darbuotojų darbo laiko slėpimas nurodant trumpesnį darbo laiką, nei faktiškai dirbama, bei fiktyvių darbo vietų kūrimas.
„Dėl tokio nesąžiningo darbdavių elgesio nukenčia tiek valstybė, kurios lėšomis yra subsidijuojamas darbo vietų kūrimas neįgaliesiems, kitiems socialiai jautriems žmonėms, tiek patys darbuotojai, dėl klastojamo darbo laiko gaunantys mažesnius atlyginimus ar darbo užmokestį vokeliuose, kas realiai mažina jų socialines garantijas. Be to, dalis žmonių iš viso praranda galimybę įsidarbinti, kai už jų įdarbinimui skirtas valstybės lėšas darbo vietos yra sukuriamos tik „popieriuje“, – situaciją komentuoja vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius V. Mačiulaitis.
Pasak jo, pernai patikrinus dalį tokių įmonių, informacija apie kai kurių jų veiklą buvo perduota teisėsaugos institucijoms.
Lietuvos darbo biržos (LDB) direktorius Vidas Šlekaitis atkreipia dėmesį, kad socialinės įmonės statusas reikalauja, jog darbdaviai atsakingai pasirūpintų labiausiai pažeidžiamais visuomenės nariais – praradusiais profesinį ir bendrąjį darbingumą, negalinčiais lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje. „Naujai patvirtinti teisės aktai dėl socialinių įmonių veiklos priežiūros ir bendri koordinuoti veiksmai leis dar operatyviau keistis informacija ir numatyti efektyvias priemones veiklai tobulinti“, – teigė LDB direktorius V. Šlekaitis.
Vykdydamos susitarimą institucijos organizuos bendrus socialinių įmonių neplaninius patikrinimus, bendradarbiaus rengiant socialinių įmonių neplaninių patikrinimų aktus, keisis informacija apie nustatytus darbo ir darbo saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimus ir pan.
LDB įsipareigojo nedelsiant reaguoti į iš VDI gautą informaciją apie įtarimus, kad socialinės įmonės veikla gali neatitikti teisės aktų reikalavimų arba apie tokių faktų nustatymą, organizuodama neplaninius socialinių įmonių patikrinimus, o paaiškėjus, kad socialinė įmonė pažeidė jos veiklą reglamentuojančiu teisės aktus ir tokių pažeidimų jau nebegalima ištaisyti, priimdama sprendimus naikinti socialinių įmonių statusus.
Abi susitarimo šalys numato reguliariai aptarti bendradarbiavimo rezultatus.
2012 m. liepos 1 d. duomenis, Lietuvoje veikia 137 socialinės įmonės, iš kurių 38 socialinės įmonės ir 99 – neįgaliųjų socialinės įmonės. Jose iš viso dirba 5,4 tūkst. darbuotojų. Iš jų 3,9 tūkst. priklauso tikslinėms – neįgaliųjų, ilgalaikių bedarbių, priešpensinio amžiaus žmonių, iš laisvės atėmimo vietų grįžusių asmenų, vienišų tėvų, auginančių mažamečius vaikus ir t.t. – grupėms. Vienas pagrindinių socialinių įmonių steigimo tikslas – remti šių asmenų grįžimą į darbo rinką, jų socialinę integraciją bei mažinti jų socialinę atskirtį.
2012 m. jau patikrinta 13 įmonių, iš jų 6 patikrinimai buvo neplaniniai, 5 atliko Lietuvos darbo birža kartu su Valstybine darbo inspekcija. Į rizikingų įmonių sąrašą pateko dvi socialinės įmonės. Iki šių metų pabaigos pagal patvirtintą grafiką planuojama patikrinti 42 socialines įmones.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, įregistruotų negalią turinčių bedarbių skaičius yra trigubai didesnis nei dirbančiųjų.

Šaltinis: LDB