Šiltas pavasaris palankus darbo rinkai

Šiltas pavasaris palankus darbo rinkai

2014-04-15
Kovo darbo rinkos ypatumas – išaugusi darbo jėgos paklausa ir visoje šalyje smuktelėjęs oficialių bedarbių skaičius: per mėnesį buvo įregistruota beveik trečdaliu daugiau laisvų darbo vietų, o bedarbių sumažėjo beveik dešimtadaliu, palyginti su vasariu.

Atšilęs oras turėjo tiesioginės įtakos darbo rinkai – ankstyvai sezoninių darbų pradžiai. Gerokai daugiau laisvų darbo vietų įregistruota nuo sezono priklausančiuose ūkio sektoriuose: žemės ūkyje ir paslaugose augo dvigubai, prekyboje – 24 proc. Palyginti su vasariu, daugiausia darbo pasiūlymų buvo pateikta žemės kasimo, žemės ir miškų ūkio variklinių mašinų ir įrengimų operatoriams, kepėjams, dažytojams, mūrininkams, statybininkams, miškininkystės darbininkams, sodininkams, medelynų ir daigynų augintojams. Iš viso kovą buvo įregistruota 26,8 tūkst. laisvų darbo vietų, o bedarbių – 18,8 tūkst.
Lietuvos darbo biržos duomenimis, šių metų balandžio 1 d. šalyje buvo registruota 198,6 tūkst. bedarbių – 10,8 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų. Tai yra mažiau 0,6 proc. punkto nei prieš mėnesį ir 1,6 proc. punkto nei analogišku laikotarpiu praėjusiais metais.
Per tris šių metų mėnesius tarpininkavimo įdarbinant bei remiamo užimtumo paslaugos suteiktos 68,3 tūkst. darbo ieškančių žmonių.
Kovą teritorinių darbo biržų specialistai į darbo rinką padėjo sugrįžti 26,5 tūkst. asmenų. Daugiausiai padėta įsidarbinti – 16,7 tūkst. Savarankišką veiklą, įsigijus verslo liudijimus iki 6 mėn., nusprendė pradėti 5,4 tūkst. bedarbių – beveik 1,8 tūkst. daugiau nei vasarį. Beveik tūkstančiu daugiau buvo ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonių dalyvių – atnaujinti ar įgyti darbo įgūdžių nusiųsta 4,4 tūkst. bedarbių. Daugiausia – 1,8 tūkst. įdarbinta subsidijuojant, 1,2 tūkst. dirbs viešuosius darbus ir 0,6 tūkst. pasinaudojo savarankiško užimtumo rėmimo galimybe susigrąžinti verslo liudijimo įsigijimo išlaidas.
Daugiausia bedarbių registruota Ignalinos – 19,5 proc., Alytaus – 19,0 proc. ir Lazdijų – 18 proc. rajonų savivaldybėse, mažiausiai – Neringoje – 6,5 proc., Kretingoje – 6,9 proc. ir Trakuose – 7 proc. Tarp didmiesčių didžiausiu bedarbių skaičiumi išsiskiria Panevėžys – 11,8 proc., mažiausiu – Šiauliai – 7,5 proc.


Šaltinis: LDB