Padaugės naujų reglamentuojamų profesijų

Padaugės naujų reglamentuojamų profesijų

2009-03-16
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintas Lietuvos reglamentuojamų profesijų sąrašas dar šiais metais gali būti papildytas naujomis profesijomis. Toks klausimas apsvarstytas Nacionalinės reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo tarybos posėdyje. Jo pirmininkė Birutė Kindurienė pabrėžė, kad šis sąrašas, kuriame šiuo metu yra 29 profesijos, nėra baigtinis. „Kokios tai bus profesijos – kol kas neaišku. Jas galės pasiūlyti ministerijos, kurioms artimiausiu metu bus siunčiami raštai su prašymu pagal kompetenciją peržiūrėti profesijas ir esant poreikiui kreiptis į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kad jų siūlomos profesijos papildytų sąrašą“, - sakė B.Kindurienė. Viena iš Tarybos funkcijų yra svarstyti klausimus ir teikti siūlymus dėl profesijų įtraukimo į reglamentuojamų profesijų sąrašą ir išbraukimo iš jo. Todėl, specialistės teigimu, atsiradus profesijai, kurią norima įtraukti į sąrašą, ją reikėtų pristatyti Tarybos nariams, argumentuoti, kodėl norima ją įtraukti, nurodyti kokiuose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai, norintiems įgyti tokią profesiją. Iš 29 šiuo metu sąraše esančių profesijų, 7 yra reglamentuojamos visose ES valstybėse. Tai gydytojai, odontologai, akušeriai, bendrosios praktikos slaugytojai, vaistininkai, veterinarijos gydytojai ir architektai. Pagal dabar galiojančią tvarką, asmenys, įgiję išsilavinimą kitoje ES valstybėje ir norintys dirbti Lietuvoje pagal profesiją, įtrauktą į reglamentuotų profesijų sąrašą, turės gauti iš Lietuvos atsakingosios institucijos jų kvalifikaciją pripažįstantį dokumentą. Kitaip tariant, jie turės atitikti tuos pačius reikalavimus, kurie nustatyti mūsų piliečiams, dirbantiems pagal šias profesijas. Be to, kiekviena ES valstybė gali nuspręsti, kokias profesijas reglamentuos, įvertindami jų svarbą visuomenei, sveikatos ir aplinkos apsaugai ir vartotojų teisėms.