Pasitarimas profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo klausimais

Pasitarimas profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo klausimais

2009-10-13
Vieta: LDB, Geležinio Vilko 3 A, Vilnius

Dalyvauja Lietuvos darbo biržos direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas Albertas Šlekys, Užimtumo rėmimo skyriaus vedėja Vilija Zakšauskaitė, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos vadovai.