Pirmininkavimo metu socialinės apsaugos ir užimtumo srityje daugiausia dėmesio – jaunimo nedarbo problemai

Pirmininkavimo metu socialinės apsaugos ir užimtumo srityje daugiausia dėmesio – jaunimo nedarbo problemai

2013-07-03
Šiandien, liepos 1-ąją dieną, prasideda pusmetį truksiantis pirmasis Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos (ES) Tarybai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jo metu imasi vadovauti visai Europai aktualių socialinių ir užimtumo klausimų sprendimų paieškai.
Ypatingas dėmesys pirmininkavimo metu socialinės apsaugos ir užimtumo politikos srityse bus skiriamas jaunimo nedarbo mažinimo klausimams.
„Lietuva sieks užtikrinti, kad šios problemos sprendimui būtų skirtas ypatingas dėmesys. Prioritetą teiksime „Jaunimo garantijų” iniciatyvos, kuria kiekvienam jaunam žmogui turi būti užtikrinamas darbas, praktika ar mokslų tąsa per 4 mėnesius po mokslų baigimo, įgyvendinimui. Labai svarbu siekti efektyvaus bendradarbiavimo tarp švietimo ir mokymo bei socialinės ir darbo sričių, taip pat užtikrinti kokybišką užimtumo tarnybų darbą, - sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė. - Taip pat rengsime Tarybos deklaraciją dėl Europos pameistrystės (praktikos atlikimo) aljanso, organizuosime ministrų ir socialinių partnerių diskusijas aptarti jaunimo nedarbo problematiką. Pirmininkavimo metu sieksime rasti kompromisus tarp šalių narių ir kitais svarbiais socialinės politikos ir užimtumo klausimais“.
Viena aktualių temų taip pat yra geresnė darbuotojų apsauga. Lietuva sieks sutarimo su Europos Parlamentu dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, skirto remti nuo krizės nukentėjusius darbuotojus, veiklos.
Pirmininkavimo metu taip pat tikimasi padaryti pažangą tariantis dėl Komandiruojamų darbuotojų įgyvendinimo direktyvos, taip pat sutarimo dėl Direktyvos priemonių, leisiančių darbuotojams lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis. Šie teisės aktai pagerintų ES piliečių judumo galimybes.
Šalia šių klausimų ne mažiau dėmesio bus skiriama ir de facto lygių vyrų ir moterų teisių užtikrinimui, institucinių mechanizmų efektyvumo didinimui. Sutarimo Taryboje bus siekiama ir dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių direktyvos. Taip pat bus siekiama pažangos dėl Lygių galimybių direktyvos bei sutarimo dėl Tarybos rekomendacijos romų integracijos priemonių klausimu.
Šių metų liepos 11-12 dienomis Vilniuje vyks pirmasis socialinės apsaugos ir darbo ministrų neformalus susitikimas Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai. Jo metu daugiausia dėmesio bus skiriama jaunimo nedarbo mažinimui bei Europos pinigų sąjungos socialinės dimensijos stiprinimui.
Iš viso Lietuvos pirmininkavimo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei jos pavaldžios įstaigos organizuos penkiolika renginių.
Lietuva pirmininkavimo estafetę perima iš Airijos, o nuo kitų metų sausio 1 d. šią pareigą perduos Graikijai.