Pirmąją gegužės savaitę įdarbinta 6,3 tūkst. bedarbių

Pirmąją gegužės savaitę įdarbinta 6,3 tūkst. bedarbių

2011-05-07

Lietuvos darbo biržos duomenų registre gegužės 5 d. buvo 265 tūkst. bedarbių. Tai sudaro 12,25 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų.

Balandžio 29 – gegužės 5 dienomis teritorinės darbo biržos bedarbio statusą suteikė 3,8 tūkst. asmenų. Jaunesnių kaip 25 m. amžiaus bedarbių įregistruota 740.

Per savaitę padėta įsidarbinti 6,3 tūkst. bedarbių 45,3 proc. daugiau nei prieš savaitę. Kasdien į darbo rinką sugrįžo 1254 bedarbiai.

Gegužės pirmąją savaitę darbdaviai registravo daugiau laisvų darbo vietų 4,6 tūkst., palyginti su ankstesne (3,4 tūkst.).

Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsta per 3,8 tūkst. asmenų. Daugiausia bedarbių – 69,1 proc. įsigijo verslo liudijimus, 23,6 proc. dirbo viešuosius darbus, 5,6 proc. dalyvavo užimtumo rėmimo priemonėse, 1,1 proc. profesiniame mokyme.

Nedarbo socialinio draudimo išmokos buvo mokamos beveik 36,3 tūkst. (arba 13,7 proc.) registruotų bedarbių. Naujų paskirta per 1,5 tūkst. Baigta mokėti beveik 2,8 tūkst. bedarbių, iš jų – 34,1 proc. anksčiau laiko, jiems įsidarbinus.