Per savaitę į darbo rinką integruota 8,5 tūkst. bedarbių

Per savaitę į darbo rinką integruota 8,5 tūkst. bedarbių

2012-06-08
Lietuvos darbo biržos duomenų registre birželio 7 d. buvo 212,2 tūkst. bedarbių. Tai sudaro 10,26 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų.
Per savaitę teritorinės darbo biržos padėjo įsidarbinti daugiau nei 4,5 tūkst. bedarbių, dar 4 tūkst. dalyvaus laikino užimtumo rėmimo priemonėse.
Darbdaviai įregistravo 4,7 tūkst. laisvų darbo vietų. Daugiausia darbo pasiūlymų buvo nekvalifikuotiems apdirbimo pramonės darbininkams (535), parduotuvių pardavėjams ir prekių demonstruotojams (442), sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto priemonių vairuotojams (278), krovikams (236), viešbučių, biurų ir kitų įstaigų pagalbiniams darbininkams, valytojams ir kambarinėms (179), virėjams (140), dažytojams ir giminiškų profesijų darbininkams (132), pardavimų vadybininkams (128).
Birželio 1–7 dienomis bedarbio statusas buvo suteiktas 5,8 tūkst. darbo ieškančių žmonių, iš jų – beveik 1 tūkst. buvo jaunesni nei 25 metų amžiaus. Tarp naujųjų bedarbių neturintys profesinio pasirengimo sudarė 41,4 proc., turintys didesnę nei dvejų metų pertrauką – 25,6 proc. ir darbo ieškantys pirmą kartą bei neturintys darbo patirties – 21,9 proc.
Nedarbo socialinio draudimo išmokos buvo mokamos 33,3 tūkst. (arba 15,7 proc.) registruotų bedarbių. Naujų paskirta 1,5 tūkst. Baigta mokėti 0,6 tūkst. bedarbių, iš jų – 72,7 proc. anksčiau laiko, jiems įsidarbinus.

Šaltinis: LDB