Teisės aktai dėl nedarbo socialinio draudimo išmokų

Valstybės žiniose paskelbti teisės aktai dėl nedarbo socialinio draudimo išmokų

2010-01-05

2009 m. gruodžio 31 d. Valstybės žiniose Nr. 158 paskelbtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1760 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GRUODŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 1656 ,,DĖL NEDARBO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2009 m. gruodžio 23 d. Nr. 1760

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1656 ,,Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 186-6930; 2005, Nr. 64-2292; 2009, Nr. 100-4186):

1.1. Išdėstyti 10 punktą taip:

,,10. Bedarbiams, atleistiems iš darbo (tarnybos) ir gavusiems išeitinę išmoką arba šalių susitarimu kompensaciją, nedarbo draudimo išmoka skiriama ne anksčiau kaip praėjus tiek kalendorinių mėnesių po darbo sutarties nutraukimo (atleidimo iš tarnybos), už kiek mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka arba kompensacija atsiskaitymo su darbuotojais dieną jiems buvo išmokėta.“

1.2. Išdėstyti 27.2 punktą taip:

„27.2. iš paskutinės darbovietės – pažymą apie darbą šioje įstaigoje (įmonėje) pagal šių Nuostatų 1 priede pateiktą formą, jeigu bedarbis buvo atleistas iš darbo (tarnybos) iki 2009 m. lapkričio 6 d.;“.

1.3. Papildyti šiuo 27.21 punktu:

,,27.21. kai įmonė yra bankrutavusi ar likviduota arba darbdavys nesurandamas ir įmokos už apdraustąjį nemokamos, – asmens prašymą suteikti bedarbio statusą pagal šių Nuostatų 3 priede pateiktą formą;“.

1.4. Pripažinti netekusiu galios 27.3 punktą.

1.5. Pripažinti netekusiu galios 27.3.2 punktą.

1.6. Pripažinti netekusiu galios 27.3.3 punktą.

1.7. Pripažinti netekusiu galios 27.5 punktą.

1.8. Papildyti šiuo 43.5 punktu:

,,43.5. darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje paskelbta epidemija.“

1.9. Papildyti šiuo 44.4 punktu:

,,44.4. darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje paskelbta epidemija.“

1.10. Papildyti šiuo 62 punktu:

,,62. Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 152-6820) galiojimo laikotarpiu apskaičiuojant, taip pat perskaičiuojant paskirtą nedarbo draudimo išmoką, gautas vidurkis dauginamas iš nedarbo draudimo išmokos skyrimo mėnesį esamų paskutinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus naują – mažesnį – einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį, nedarbo draudimo išmokoms apskaičiuoti, skirti, taip pat perskaičiuoti taikomas šis dydis.“

1.11. Išbraukti 1 priede žodį ,,apskaičiuota“.

1.12. Pripažinti netekusiu galios 1 priedą.

2. Šio nutarimo 1.2 ir 1.12 punktai galioja iki 2010 m. gruodžio 31 dienos.

Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius


Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas


Ieškote darbuotojo?
Pasitarkime
+370 602 73416
Profesionali patyrusių Dirba.lt specialistų pagalba surandant darbuotojus