ES numatys sankcijas nelegalių imigrantų darbdaviams

ES numatys sankcijas nelegalių imigrantų darbdaviams

2009-02-20

Ketvirtadienį Europos Parlamentas balsavo dėl direktyvos, kuri įpareigos ES šalis taikyti sankcijas nelegalių migrantų darbdaviams. Didžiausia atsakomybės už tokį darbą perkeliama nuo imigrantų ant darbdavių pečių. Priėmę kompromisines pataisas, europarlamentarai ragina ateityje priimti teisės aktus, numatančius įmonių atsakomybę už subrangovų veiksmus.

Pagal šią direktyvą nelegalių imigrantų darbdaviai turės mokėti baudą, kuri priklausys nuo to, kiek nelegalių imigrantų jie buvo įdarbinę. EP pasiekė, kad asmenims, įdarbinantiems nelegalius imigrantus namuose, grėstų mažesnės nuobaudos negu įmonėms.
Savo ruožtu darbdaviai turės sumokėti nelegaliai dirbusiems asmenims skirtumą iki tokio atlyginimo, koks legaliai mokamas už tą patį darbą. Jei darbo trukmės negalima įrodyti, bus laikoma, kad žmogus dirbo bent tris mėnesius. Europarlamentarai išsiderėjo, kad šios lėšos būtų išmokamos automatiškai, be darbuotojo prašymo.


Darbdaviai taip pat turės apmokėti nelegalaus imigranto išsiuntimo iš šalies išlaidas, jeigu tokios būtų. Be to, nelegalius imigrantus įdarbinusios įmonės iki penkerių metų negalės dalyvauti viešųjų sutarčių konkursuose – nei šalių, nei ES lygmeniu.


Jei darbdavys įdarbino nelegalius imigrantus pakartotinai, daug jų, juos išnaudojo, taip pat jeigu  žinodami įdarbino prekybos žmonėmis aukas arba nepilnamečius – jie bus traukiami baudžiamojon atsakomybėn. Įmonės taip pat atsakys už joms žinomus tiesioginių subrangovų veiksmus, jei pastarieji įdarbins nelegalius imigrantus. Direktyva nustatys tik minimalų sankcijų dydį – valstybės galės taikyti ir didesnes nuobaudas.


Savo ruožtu kiekviena ES šalis turės numatyti veiksmingą informacijos teikimą apie nelegalių imigrantų įdarbinimą. Profsąjungos ar organizacijos, pranešusios apie tokius faktus valdžios institucijoms, neturėtų būti baudžiamos, o patiems nelegaliems imigrantams, kurie padės atskleisti tokius faktus, galės netgi būti suteiktas laikinas leidimas apsigyventi.


Valstybės bus įpareigotos rengti reguliarias įmonių darbuotojų patikras, taip pat reikalauti įmonių teikti informaciją apie visus jose naujai įdarbintus ES nepriklausančių šalių piliečius.


Teisėkūros rezoliucijai šiuo klausimu pritarė 552 EP nariai, nepritarė 105, o susilaikė 34. Dėl šios direktyvos pasiektas kompromisas su ES Taryba. Šalys turės ją įgyvendinti per dvejus metus. Šis teisės aktas – tai dalis ES priemonių imigracijos srityje. ES jau patvirtino direktyvą dėl nelegalių migrantų grąžinimo, taip pat svarsto „mėlynosios kortelės“ kvalifikuotiems imigrantams projektą.

Šaltinis: http://www.euro.lt/lt/naujienos/apie-lietuvos-naryste-europos-sajungoje/naujienos/5180/