Mokyklose - pilietiškumo pamokos

Mokyklose - pilietiškumo pamokos

2009-03-06

Marijampolės darbo birža pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos šaulių sąjungos Marijampolės apskrities 4-ąja rinktine ir Karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos Kauno karo prievolės centro teritoriniu Marijampolės skyrium.

Numatoma organizuoti bendrus renginius Jaunimo darbo centre ir bendrojo lavinimo mokyklose. Jaunimas bus supažindinamas su karjeros galimybėmis Lietuvos kariuomenėje, skatinamas rinktis pozityvias laisvalaikio praleidimo formas šaulių būreliuose ir mobiliose karinėse vasaros stovyklose, kuriose ugdomas pilietiškumas ir patriotizmas.

Kovo 18 d., 13 val., organizuojamas šaulių ir kariūnų susitikimas Lygumų pagrindinėje mokykloje, kovo 18 d., 14.30 val., - Antanavo pagrindinėje mokykloje, kovo 25 d., 13 val., - Padovinio pagrindinėje mokykloje.