Klausk teisininko: ar darbdavys turi teisę skaidyti kasmetines atostogas?

Klausk teisininko: ar darbdavys turi teisę skaidyti kasmetines atostogas?

2014-08-19
Ar darbdavys turi teisę be darbuotojo sutikimo skaidyti kasmetines atostogas?
Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 169 straipsnyje. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę.

Eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma, kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu. Išdėstytos normos yra imperatyvios, tai reiškia, kad darbdavys savo veiksmais tiesiogiai apriboti ar kitais būdais suvaržyti darbuotojams priklausančių minėtų teisės į atostogas garantijų negali.
Kita vertus, darbo teisiniuose santykiuose greta imperatyvinio egzistuojantis dispozityvinio reguliavimo metodo elementas lemia, kad atostogų laikotarpis (grafikas) pagal atostogų suteikimo atskiriems darbuotojams eilę nustatomas kolektyvinėje sutartyje, o jos nesant – šalims susitarus.
LR DK 169 str. 1 d. nurodyta, kad už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais, o LR DK 172 str. nurodyta, jog darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip keturiolika kalendorinių dienų.
Kaip jau minėta kasmetinių atostogų suteikimo eilė, jeigu įmonėje nesudaryta kolektyvinė sutartis yra darbdavio ir darbuotojo derybų objektas. Tiek darbdavys tiek darbuotojas turėtų sąžiningai naudotis savo teisėmis, susijusiomis su atostogų suteikimu, siekti jas įgyvendinti atsižvelgiant į tarpusavio teisėtą interesą, tinkamai organizuojant darbdavio darbo ir darbuotojo poilsio procesą.
Vykstant deryboms dėl kasmetinių atostogų suteikimo tvarkos tarp darbdavio ir darbuotojo, visais atvejais turi būti laikomasi sąlygos, kad viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip keturiolika kalendorinių dienų (LR DK 172 str.), darbdavys turi teisę skaidyti kasmetines atostogas nepažeidžiant šios įstatymo nuostatos, esant susitarimui su darbuotoju.
Šiuo klausimu kilus nesutarimui (individualiam darbo ginčui) tarp darbuotojo ir darbdavio, šie ginčai nagrinėjami darbo ginčų komisijoje arba teisme (LR DK 285, 286 str.).

Į DELFI skaitytojos klausimą atsakė teisines paslaugas teikiančios UAB „Principo reikalas“ direktorius Irmantas Lengvinas.

Šaltinis: delfi.lt