„Jaunimo užimtumo didinimas“: darbo patirties semiasi beveik 500 jaunų bedarbių

„Jaunimo užimtumo didinimas“: darbo patirties semiasi beveik 500 jaunų bedarbių

2012-09-11
Prieš mėnesį – rugpjūčio 1–ąją startavęs jaunimui skirtas projektas „Jaunimo užimtumo didinimas“ sulaukė didelio susidomėjimo ir tarp jaunimo, ir darbdavių. Per šį trumpą laikotarpį praktinius įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje jau įtvirtina 185 jauni bedarbiai, iš jų daugiau nei 80 proc. yra absolventai, kurie pirmą kartą pradėjo savo darbinę veiklą. Tikimasi, kad jauni žmonės projekto metu įgis reikiamos patirties, kurios stoka dažnai ir tampa didžiausia kliūtimi pretenduojant į norimą darbo vietą. Pagal siūlomą įdarbinimo subsidijuojant priemonę rugpjūčio mėnesį buvo įdarbinti 246 jauni bedarbiai, kurie siekia įsitvirtinti darbo rinkoje arba laikinai įsidarbinti.
Daugiau kaip 430 šalies darbdavių per pirmąjį mėnesį pasinaudojo šio projekto teikiamu pranašumu, kai už laikinai įdarbinamus jaunus žmones darbo biržos moka subsidijas. Aktyviausi ir didžiausią susidomėjimą rodo Šiaulių darbdaviai, iš kurių daugiau kaip 70 jau įdarbino neturinčius patirties jaunuolius. Projekto vykdymo metu ir toliau darbdaviai gali teikti paraiškas dalyvauti projekte.
„Darbo birža, įgyvendindama šį projektą, pirmiausia tikisi padidinti jaunų žmonių konkurencines galimybes darbo rinkoje, taip pat kompensuodama dalį jauno žmogaus įdarbinimo išlaidų siekia paskatinti darbdavius aktyviau prisidėti sprendžiant jaunimo užimtumo klausimus ir į darbo rinką pritraukti naujų kvalifikuotų darbuotojų. Norisi tikėti, kad daugeliui jaunų žmonių laikinas užimtumas taps nuolatiniu“, – tvirtino Lietuvos darbo biržos ESF paramos valdymo poskyrio vedėja Galina Savickienė.
Projektas „Jaunimo užimtumo didinimas“ skirtas neturinčiam darbo patirties jaunimui iki 29 metų ir įgyvendinamas visose Lietuvos teritorijose. Šį Europos Sąjungos finansuojamą projektą vykdo teritorinės darbo biržos. Daugiau nei metus vyksiančiose veiklose dalyvaus 6 tūkst. jaunų bedarbių, iš jų darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje – 2,5 tūkst. jaunuolių, kurie įgis praktinius įgūdžius realioje darbo vietoje ir padidins galimybes pasilikti nuolatiniam darbui. Įdarbinimo subsidijuojant priemonėje – 3,5 tūkst. jaunuolių iki 29 metų.
Jaunimo nedarbo problemoms spręsti skirta 20 milijonų litų iš Europos socialinio fondo.
Projektas „Jaunimo užimtumo didinimas“ bus įgyvendinamas iki kitų metų rugpjūčio 31 dienos.
Šaltinis: LDB