ESF projektas padės įdarbinti 19 tūkst. bedarbių

ESF projektas padės įdarbinti 19 tūkst. bedarbių

2009-03-25
ESF projekto „Įsidarbinimo galimybių didinimas“ administracinė grupė organizavo seminarą teritorinių darbo biržų specialistams projekto „Įsidarbinimo galimybių didinimas“ įgyvendinimo eigai aptarti. Lietuvos darbo biržos direktoriaus pavaduotoja Galina Savickienė informavo, kad vykdant šį projektą 19 tūkst. asmenų bus integruoti į darbo rinką įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos priemones. Ji pažymėjo, kad siekiant didesnio aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo, reikėtų patobulinti kai kuriuos teisės aktus, didinant bedarbių užimtumą ir gerinant verslo sąlygas. Projekto administracinės grupės darbuotojai supažindino seminaro dalyvius su projekto tikslais ir uždaviniais, aptarė projekto įgyvendinimo metu kylančias problemas ir galimus sprendimo būdus. Planuojama, kad projekto įgyvendinimo laikotarpiu 10,6 tūkst. bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų įgis paklausias darbo rinkoje profesijas ir padidins galimybes įsidarbinti. Profesinio mokymo priemonės vidutinė trukmė – 5 mėn., vidutinė vieno asmens parengimo kaina 7,5 tūkst., iš jų mokymo programos kaina – 3,4 tūkst. Lt., stipendija vienam asmeniui – 3,1 tūkst. Lt, kelionės išlaidos - 0,5 tūkst. Lt, apgyvendinimo išlaidos – 0,2 tūkst. Lt. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonės dėka 2 tūkst. bedarbių įgis praktinių įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje ir padidins galimybes pasilikti nuolatiniam darbui toje pačioje arba įsidarbinti panašaus pobūdžio įmonėje. Vidutinė priemonės trukmė – 3 mėnesiai, vidutinės išlaidos vienam asmeniui – 2,8 tūkst. Lt. Įdarbinimo subsidijuojant priemonė sudarys sąlygas daugiau kaip 5 tūkst. asmenų sugrįžti į darbo rinką, iš jų apie 900 neįgaliųjų bus išlaikomos darbo vietos. Vidutinė priemonės finansavimo trukmė – 6 mėnesiai, o įdarbinus neįgalų asmenį, kuriam nustatytas iki 40 proc. darbingumo lygis, subsidija darbdaviui bus mokama visą projekto įgyvendinimo laikotarpį – 15 mėnesių. Vidutinės išlaidos vienam asmeniui – 4,8 tūkst. Lt, vidutinės išlaidos vienam neįgaliajam, kuriam yra nustatytas iki 40 proc. darbingumo lygis – 12 tūkst. Lt. Per 0,8 tūkst. asmenų pasinaudos darbo rotacijos priemone, bus laikinai užimti ir užsidirbs lėšų pragyvenimui. Vidutinė priemonės finansavimo trukmė – 6 mėnesiai, vidutinės išlaidos vienam asmeniui – 2,4 tūkst. Lt.