Socialinei atskirčiai mažinti - 76 mln. litų ES parama

Socialinei atskirčiai mažinti - 76 mln. litų ES parama

2009-03-10
Per artimiausius dvejus trejus metus Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis Lietuvoje bus įgyvendinti 54 projektai už 76 mln. litų, kurie padės socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis darbo rinkoje. Tuo tikslu bus finansuojamos socialinės ir profesinės reabilitacijos paslaugos, kurios didina į minėtas rizikos grupes patenkančių žmonių motyvaciją, formuoja socialinius įgūdžius ir skatina aktyvumą. Tai ypač aktualu neįgaliesiems, iš įkalinimo vietų grįžusiems asmenims, socialinės rizikos šeimoms. Kitaip tariant, ši parama padės valstybei sutaupyti lėšų, kadangi žmonės bus paruošiami dirbti, jiems reikės mažiau išmokėti pašalpų, bus lengviau grįžti į darbo rinką, o tai padės išvengti skurdo. „Tokie projektai Lietuvai labai reikalingi. Juos įgyvendinus pagerės daugelio žmonių gyvenimo kokybė, mažės bedarbių skaičius, o iki šiol nedarbingi buvę asmenys taps konkurencingi darbo rinkoje“, - apie projektų svarbą kalbėjo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Struktūrinės paramos politikos skyriaus vedėja Lingailė Biliūnaitė. Jos teigimu, minėtą paramą gaus tokios organizacijos, kaip Lietuvos neįgaliųjų draugija, Vilniaus arkivyskupijos ,,Caritas“, Socialinių inovacijų fondas, Respublikinis kurčiųjų reabilitacijos centras, Kalėjimų departamentas, Šeimos santykių institutas, Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ ir daugelis kitų, jau ne pirmus metus prisidedančių mažinant socialinę atskirtį Lietuvoje. Šiandien pareiškėjai pasirašinėja sutartis su Europos socialinio fondo (ESF) agentūra bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM). Tai yra pirmasis kvietimas ES struktūrinei paramai gauti pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“. Iš viso buvo pateiktos 149 paraiškos. Pagal šią priemonę per 2007-2013 m. projektams finansuoti iš viso skirta 173 mln. litų Europos socialinio fondo lėšų. SADM yra atsakinga už daugiau nei 2,1 mlrd. litų ES struktūrinės paramos lėšų. Daugiau informacijos apie projektus, kuriems skirta finansinė parama, - interneto svetainėje www.esparama.lt.