Šalinamos biurokratinės kliūtys darbo užmokesčio subsidijoms gauti

Šalinamos biurokratinės kliūtys darbo užmokesčio subsidijoms gauti

2009-05-22

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Lietuvoje sumažėjo biurokratinių kliūčių asmenims, siekiantiems gauti darbo užmokesčio subsidiją iš valstybės, kai darbo vietos steigiamos sau, ar darbdaviams, steigiantiems ar pritaikantiems darbo vietas prie bedarbių negalios.

Vadovaujantis ministro įsakymu, pateikiamus reikiamus dokumentus ar prašymą dėl įdarbinimo subsidijuojant organizavimo, vietoj 10 dienų nustatytas 5 dienų laikotarpis, per kurį teritorinė darbo birža priimtų sprendimą dėl paraiškos patenkinimo.

Darbo užmokesčio subsidijos savarankiškai dirbantiems žmonėms ir darbdaviams numatytos neseniai Seimo priimtose Užimtumo rėmimo įstatymo pataisose.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro Rimanto Jono Dagio įsakyme sutrumpinamas laikotarpis (nuo 10 darbo dienų iki 5 darbo dienų), per kurį nuo paraiškos patenkinimo dienos turi būti pasirašyta Darbo vietų steigimo sutartis ar Įdarbinimo subsidijuojant organizavimo ir finansavimo sutartis.

Taip pat palengvintos sąlygos asmenims, steigiantiems darbo vietas, ir nustatyta, kad likusi subsidijos dalis (75 proc.) būtų išmokama ne per 10 darbo dienų, o per 3 darbo dienas, pasirašius darbo vietų steigimo (pritaikymo) aktą.

Patikslinta ir subsidijos skyrimo tvarka, kad ūkininkai, įregistravę savo ūkį, taip pat turėtų teisę steigti ar pritaikyti darbo vietas prie bedarbio negalios.

Teritorinės darbo biržos įpareigotos nereikalauti juridinio asmens registravimo pažymėjimų, steigimo dokumentų, o savarankiško užimtumo atveju – notariškai patvirtintų verslo įregistravimo dokumentų. Šiuo duomenis teritorinės darbo biržos galės gauti iš Juridinių asmenų registro, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, Valstybinės mokesčių inspekcijos.

Taip pat atsisakyta reikalavimo pateikti metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, kadangi sunkmečio laikotarpiu šie dokumentai ne visada realiai atspindi įmonės ekonominę padėtį ir tai neturėtų būti kliūtis, siekiant įdarbinti tikslinėms grupėms priklausančius asmenis.

Atsižvelgiant į įmonių veiklos sąlygas sunkmečio laikotarpiu ir siekiant kuo didesnį bedarbių skaičių įtraukti į aktyvias darbo rinkos politikos priemones, numatoma subsidijas skirti nepriklausomai nuo to, ar darbdavys yra įsiskolinęs „Sodrai“, valstybės, savivaldybių biudžetams ir fondams.

Siekiant efektyviau naudoti valstybės paramą, numatoma, kad į atsilaisvinusią įsteigtą (pritaikytą) subsidijuojant darbo vietą darbdavys turėtų per 10 darbo dienų priimti kitą teritorinės darbo biržos bedarbį.

SADM Ryšių su visuomene skyriaus vyr. specialistas Gediminas Stanišauskas, tel. 266 8122