ES pradeda kampaniją moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumams mažinti

ES pradeda kampaniją moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumams mažinti

2009-03-03
Europos Komisija šiandien pradėjo kampaniją visoje Europos Sąjungoje, kuria siekiama mažinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą. ES moterys vidutiniškai uždirba 17,4 % mažiau nei vyrai. Kampanija „Vienodas darbas – vienodas darbo užmokestis“ pradedama kovo 8 ąją – Tarptautinę moters dieną. „Moterų ir vyrų darbo užmokesčio dydis skiriasi dėl įvairių priežasčių, o šią problemą spręsti reikėtų keliais būdais. Būtina imtis veiksmų visais lygmenimis, be to, tam tikrus įsipareigojimus turėtų prisiimti visi suinteresuotieji asmenys – pradedant darbdaviais ir profesinėmis sąjungomis ir baigiant nacionalinėmis valdžios institucijomis ir pavieniais piliečiais. Šia kampanija bus didinamas informuotumas apie tai, kodėl moterys Europoje vis dar uždirba daug mažiau nei vyrai ir kaip galime spręsti šią problemą, – sakė už lygias galimybes atsakingas Europos Komisijos narys Vladimíras Špidla. – Šiandienos ekonominėje situacijoje moterų ir vyrų lygybė kaip niekad svarbi. Šią krizę įveiksime tik jeigu leisime atsiskleisti visų mūsų talentams.“ Vienodas darbo užmokestis už vienodą darbą – vienas iš pamatinių Europos Sąjungos principų, įtvirtintas 1957 m. Romos sutartyje ir patvirtintas 1975 m. direktyvoje, kuri draudžia bet kokią diskriminaciją, susijusią su moterų ir vyrų darbo užmokesčiu už tą patį arba vienodos vertės darbą. Vidutinio valandinio moterų ir vyrų darbo užmokesčio prieš atskaitant mokesčius skirtumai rodo, kad moterys tebepatiria diskriminaciją ir nelygybę darbo rinkoje. Pavyzdžiui, moterų atliekamas darbas dažnai laikomas ne tokiu vertingu ir moterys dažnai dirba sektoriuose, kuriuose vidutinis darbo užmokestis yra mažesnis nei sektoriuose, kuriuose dominuoja vyrai. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas taip pat sumažina moterų pajamas ir pensiją, dėl ko jos vėliau patiria skurdą. 21 % 65 metų ir vyresnių moterų gresia skurdas, palyginti su 16 % vyrų. Siekiant užmegzti ryšius su piliečiais, darbdaviais ir darbuotojais, visoje Europoje bus propaguojama geroji šios srities patirtis, platinami informacijos rinkiniai, sukurta speciali interneto svetainė, plakatai. Kampanija pradedama atsižvelgiant į 2007 m. paskelbtą Komisijos politinį komunikatą dėl darbo užmokesčio skirtumo, kuriame buvo analizuojamos skirtumo priežastys ir nustatytos ES lygmens veiksmų kryptys. Metinė lygybės ataskaita 2009 m. moterų ir vyrų lygybės ataskaitoje, kurią Komisija taip pat pristato šiandien, patvirtinama, kad, nepaisant tam tikros moterų ir vyrų lygybės pažangos, keliose srityse vis dar lieka didelių trūkumų. Pastaraisiais metais moterų užimtumo lygis nuolat didėjo (dabar jis siekia 58,3 %, palyginti su 72,5 % vyrų užimtumo lygiu), tačiau moterys vis dar dažniau negu vyrai dirba ne visą darbo dieną (31,2 % moterų ir 7,7 % vyrų) ir daugiau moterų dirba sektoriuose, kuriuose darbo užmokestis yra mažesnis (daugiau kaip 40 % moterų - dukart daugiau nei vyrų, dirba sveikatos priežiūros, švietimo ir viešojo administravimo srityse). Tačiau moterys sudaro 59 % visų universitetų absolventų. Moterų ir vyrų dalyvavimas priimant sprendimus Naujoje Komisijai parengtoje ekspertų ataskaitoje patvirtinama, kad priimant ekonominius sprendimus ir Europos politikoje moterims taip pat labai mažai atstovaujama. Visų 27 ES valstybių narių centrinių bankų valdytojai yra vyrai. Palyginti mažai moterų dirba didelėse bendrovėse. Šių bendrovių valdybose vyrai sudaro apie 90 % narių (kalbama apie visų šalių bendroves, kurių akcijos šalių biržose yra likvidžiausios). Šis rodiklis per pastaruosius metus tik šiek tiek pagerėjo. Moterų nacionaliniuose parlamentuose skaičius per praėjusį dešimtmetį išaugo maždaug 50 % – nuo 16 % 1997 m. iki 24 % 2008 m. Europos Parlamente moterų kiek daugiau – 31 %. Nacionalinėse vyriausybėse ministrų vidutiniškai yra maždaug tris kartus daugiau nei ministrių (75 % vyrų ir 25 % moterų). Informacijos šaltinis: http://www.euro.lt/lt/naujienos/apie-lietuvos-naryste-europos-sajungoje/naujienos/5229/ MEMO/09/91 Papildoma informacija: Darbo užmokesčio skirtumo kampanijos svetainė http://ec.europa.eu/equalpay 2009 m. metinė moterų ir vyrų lygybės ataskaita http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=en Moterys Europos politikoje – laikas veiktihttp://ec.europa.eu/employment_social/publications/booklets/equality/pdf/ke8109543_en.pdf Vaizdo naujienos apie moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą ir moterų ir vyrų dalyvavimą priimant sprendimus: http://www.tvlink.org