Darbo rotacija – lanksti laikino užimtumo priemonė

Darbo rotacija – lanksti laikino užimtumo priemonė

2013-05-23
Lietuvos darbo biržos įgyvendinama remiamojo įdarbinimo priemonė – darbo rotacija suteikia bedarbiams galimybę laikinai įsidarbinti, o darbdaviams – operatyviai apsirūpinti reikiamos kvalifikacijos darbuotojais, galinčiais pakeisti nuolatinius darbuotojus jų tikslinių atostogų metu ar kolektyvinėse sutartyse numatytais atvejais.

Šiais metais teritorinių darbo biržų specialistai darbo rotacijos priemonės dėka jau laikinai įdarbino 34 bedarbius, iš kurių kas trečias – jaunuolis iki 29 metų. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės pirmiausia siūlomos darbo rinkoje papildomai remiamiems asmenims. Todėl ir kiti darbo rotacijos dalyviai taip pat buvo tikslinėms grupėms priskirti bedarbiai – ilgalaikiai, tėvai, įtėviai, vaiko globėjai, faktiškai auginantys vaikus iki 8 metų (neįgalius vaikus – iki 18 metų), iki įsiregistravimo biržoje nedirbę dvejus ir daugiau metų, vyresni nei 50 metų, pirmą kartą pradedantys darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ir neįgalieji.
Įdarbintų bedarbių paklausiausios profesijos – pardavėjai, vadybininkai, virėjai. Šią darbo biržos priemonę organizavo 33 darbdaviai, iš kurių 97 proc. – smulkaus ir vidutinio verslo atstovai. Didžioji dalis bedarbių įdarbinta į paslaugų sektoriaus įmones – 76 proc.
Lietuvos darbo birža 2013 metais darbo rotacijos būdu planuoja įdarbinti per 300 bedarbių. Šią priemonę organizuojantiems darbdaviams darbo užmokesčio subsidijai išmokėti numatoma panaudoti apie 1,2 mln. Lt Užimtumo fondo lėšų.
Darbo rotacijos priemonėje 2011 – 2012 metais dalyvavo daugiau nei 1 tūkst. bedarbių, kurie buvo laikinai įdarbinti pagal turimą kvalifikaciją ar darbo patirtį. Ją organizavo 773 darbdaviai, iš kurių 94 proc. – smulkaus ir vidutinio verslo atstovai.
Atlikta stebėsena rodo, kad ši darbo biržos priemonė populiaresnė tarp jaunimo iki 29 metų amžiaus – per pastaruosius dvejus metus tarp visų dalyvių jų buvo daugiausia – 37 proc. Tarp kitų papildomai remiamų asmenų, nusiųstų į priemonę, ilgalaikiai bedarbiai sudarė 32 proc., tėvai, įtėviai, vaiko globėjai, faktiškai auginantys vaikus iki 8 metų (neįgalius vaikus – iki 18 metų) – 22 proc. Pastarųjų dalyvavimas darbo rotacijoje 2012 metais išaugo 4 procentiniais punktais, palyginti su 2011 m. Tarp priemonės dalyvių 89 asmenys buvo vyresni nei 50 metų, 15 – neįgaliųjų. Net 87 proc. sudarė moterys.
Šalies teritorinės darbo biržos pastaraisiais metais labiausiai bendradarbiavo su paslaugų ir pramonės sektorių darbdaviais – čia atitinkamai įdarbinta73 proc. ir 22 proc. bedarbių. Pernai didėjo įdarbintųjų skaičius žemės ūkio sektoriuje. Rezultatai rodo, kad per 6 mėnesius, pasibaigus priemonės finansavimui, darbo rinkoje įsitvirtino apie 86 proc. darbo rotacijos dalyvių.
Organizuojant darbo rotacijos priemonę 2011 – 2012 metais daugiausiai bedarbių įdarbino Alytaus (AB „Dainavos siuvimas“), Kauno (UAB „Kilminė“), Vilniaus (UAB „Intersurgical“, UAB „Karališka kibininė“), Plungės (UAB „Grūstė“, UAB „Plungės šaltis“), Marijampolės (AB „Žemkalnija“) regionų darbdaviai.