Paskelbta nauja ES darbo rinkos stebėsenos ataskaita

Paskelbta nauja ES darbo rinkos stebėsenos ataskaita

2009-02-19

Tai yra pirmoji ES užimtumo ir socialinės padėties stebėsenos ataskaita, pateikianti  naujausią informaciją apie situaciją darbo rinkoje.

Šio mėnesio ataskaitoje ypač daug dėmesio skirta įvykiams didesnėse valstybėse narėse, taip pat pateikiama išsami analizė automobilių pramonėje, rašoma apie bendras ekonominės krizės socialines pasekmes.