Europos darbo rinka užtikrina augimą per žmogiškąjį kapitalą

Europos darbo rinka užtikrina augimą per žmogiškąjį kapitalą

2009-02-09

Socialinė naujovė krizei išspręsti

Kalbėdamas vos keletą dienų prieš Pasaulinį ekonominį forumą, esant vienai iš nepalankiausių dabartinei situacijai – ekonominei krizei, Europos Komisijos prezidentas  José Manuel Barroso, socialinių naujovių ekspertų grupei pasakė, kad Europos Sąjunga turi surasti kūrybiškų būdų visuomenės norams patenkinti. José Manuel Barroso pasakė, kad finansinė ir ekonominė krizė daro poveikį kūrybiškumui ir naujovėms, ypač socialinėms naujovėms,  skatina atsinaujinantį vystymąsi, apsaugo darbo vietas ir didina konkurenciją.

Šaltinis: EurActiv.com

Sąjungos, socialinės nevyriausybinės organizacijos įspėja dėl padėties

Barosso pakartotinai akcentavo socialinių naujovių svarbą ieškant atsakymų besikeičiančioje ekonomikoje. Komisija paskelbė savo ketinimą palaikyti socialinę naujovę per įvairias Europos Sąjungos programas, tam tikruose struktūriniuose fonduose ir paskelbė, kad tai padrąsins sukurti tolimesnių svarstymų ir gerosios patirties apsikeitimo grandinę.

Nepaisant Barosso entuziazmo, sąjungos ir socialinės nevyriausybinės organizacijos išreiškė abejonių. “Socialinės naujovės nėra pyrago sušaldymas, tai yra geresnio pyrago kūrimas. Jei komisija nori tai skatinti, tuomet ji turi apžvelgti ir sustiprinti egzistuojančius procesus”, - sakė Roshan di Puppo, Europos socialinių nevyriausybinių organizacijų bloko vadovas.

“Europos socialiniame fonde turi būti specialūs skiriamieji fondai socialiniai įtraukčiai ir socialinėms naujovėms, tęsiant didžiulį EQUAL programos palikimą. Europos Sąjunga turi garantuoti, kad šie pinigai būtų prieinami nevyriausybinėms organizacijoms ir turi imtis iniciatyvos tam, kaip šie pinigai būtų išleisti”, - pridūrė di Puppo.

Šaltinis: EurActiv.com

Mokymo kokybė ugdymo reformoje

Europos Parlamento nariai teigė, kad mokytojai ir vyresnioji darbo jėgos dalis turi būti ypatingai rengiami, kad įgytų naujų įgūdžių, būtinų būsimai darbo rinkai. Tuo metu, kai mokytojo vaidmuo yra ypač svarbus paruošiant ateities kartas darbo rinkai, brandesni žmonės turi sugebėti konkuruoti su jaunesniais kolegomis, ypač globalinio ekonominio smukimo laikais, kuris paprastai žymiai didina bedarbystę.

Užsienio kalbos ir verslumo mokymasis, buvo kiti svarbūs klausimai pabrėžti parlamento pranešime. Čia taip pat pabrėžiamas kūrybiškumo ir naujovių reikalingumo svarba, kad Europa pirmautų pagal išsimokslinimą. Kaip 2009 metų temą Komisija pasirinko “Kūrybiškumą ir naujovių įdiegimą”.