Darbo biržai pranešta apie numatomus grupės darbuotojų atleidimus

Darbo biržai pranešta apie numatomus grupės darbuotojų atleidimus

2013-03-14
Vasario mėnesį Lietuvos darbo birža gavo 4 pranešimus apie numatomus grupės darbuotojų atleidimus, įspėti 339 darbuotojai. Pernai vasarį buvo gauti 5 pranešimai apie atleidimus, įspėti 136 darbuotojai.
Marijampolės teritorinė darbo birža gavo du pranešimus apie numatomus grupės darbuotojų atleidimus, po vieną – Vilniaus ir Klaipėdos teritorinės darbo biržos.
Atleidimai numatomi baldų gamyboje (įspėti 62 darbuotojai), statyboje (73 darbuotojai), religinių paslaugų (136 darbuotojai), duonos ir konditerinių gaminių gamybos (68 darbuotojai) sektoriuose dirbančiuose įmonėse.
Darbo birža, švelnindama grupės darbuotojų atleidimo socialinius padarinius, suteikė konkrečią pagalbą atleidžiamų darbuotojų spartesniam sugrįžimui į darbo rinką: teritorinių darbo biržų specialistai organizavo susitikimus su įmonių, pranešusių apie darbuotojų atleidimus, atstovais ir atleidžiamais darbuotojais, informavo apie darbo biržos teikiamas paslaugas, aptarė užimtumo rėmimo priemonių taikymą.
Vasarį parengtos 3 tikslinės prevencinių priemonių grupės darbuotojų atleidimų pasekmėms švelninti programos, kuriose numatoma 90 asmenų suteikti informavimo, konsultavimo ir individualios veiklos planavimo paslaugas. Kad atleidžiami iš darbo žmonės neprarastų ryšio su darbo rinka, teritorinių darbo biržų specialistai 36 pasiūlė dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, 62 bus įdarbinti į laisvas darbo vietas, 7 pradės savarankišką veiklą pagal verslo liudijimą, 75 buvę darbuotojai ketina įsidarbinti savarankiškai.
Šiais metais iš viso gauti 6 pranešimai apie numatomą 390 darbuotojų atleidimą. Pernai sausio ir vasario mėnesiais – 9 pranešimai apie atleidimus ir 263 atleidžiamus darbuotojus.