Rudenį Lietuvos darbo biržoje - permainų metas

Rudenį Lietuvos darbo biržoje - permainų metas

2009-06-12

Siekiant dar efektyvesnės Lietuvos darbo biržos (LDB) veiklos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pritarė naujai šios įstaigos struktūrai, kuri jau įgyvendinama ir pilnai pradės funkcionuoti nuo šių metų rugsėjo 15 d. Ministerijos vadovybės netenkina dabartinis LDB valdymas, nes esama struktūra netinka pasikeitusiems LDB uždaviniams spręsti. Ypač ekonominio sunkmečio sąlygomis.

„Daugelį metų nekitusi organizacinė struktūra ir nusistovėjusi biurokratinė sistema neprisitaiko prie laikotarpio realijų, trukdo priimti lankstesnius sprendimus, todėl ją būtina kuo skubiau keisti. Kad Lietuvos darbo biržoje gausu problemų buvo akivaizdu ir anksčiau, tai parodė ir Valstybės kontrolės, ir ministerijos Vidaus audito skyriaus atliktas finansinis ir veiklos auditas“, - aiškino Socialinės apsaugos ir darbo ministras Rimantas Jonas Dagys.

Ministro teigimu, šis finansinis ir veiklos auditas buvo atliktas dar prieš iš Lietuvos darbo biržos direktoriaus pareigų atleidžiant tuometinį vadovą Vidą Šlekaitį. Auditorių išvados parodė, kad buvo aplaidžiai ir nerūpestingai atliekamos LDB ir skyriams deleguotos funkcijos, nepakankamai rūpinamasi, kad užimtumui skirtos lėšos būtų naudojamos efektyviai.

Už prasižengimus atleidus ankstesnįjį LDB direktorių, esant tarnybinei būtinybei ministerija perkėlė Darbo rinkos skyriaus vedėją Albertą Šlekį į Lietuvos darbo biržos direktoriaus pavaduotojo pareigas ir pavedė jam laikinai vykdyti direktoriaus funkcijas. Padėtis iš esmės pradėjo keistis, tačiau ir toliau bus atidžiai stebimi LDB veiklos rezultatai. Šiuo metu vyksta LDB pertvarka.

Todėl dabar veikiantys skyriai bus pertvarkyti, jiems deleguojant koordinuoti atitinkamas veiklos sritis.

Nuo rudens LDB dirbs direktorius, vienas direktoriaus pavaduotas, vienas viešųjų ryšių specialistas (atstovas spaudai) ir septyni skyriai. Dalis jų bus tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi institucijos vadovui, kitus kuruos direktoriaus pavaduotojas. Nors, kaip ir iki šiol, LDB dirbs septyni skyriai, tačiau jie bus pertvarkyti pagal naują ir su ministerija suderintą struktūrą.

Laikinai Lietuvos darbo biržos direktoriaus funkcijas vykdančio A. Šlekio teigimu, bus panaikintas Užsienio ryšių skyrius, pertvarkyta Centralizuoto vidaus audito tarnyba, Personalo ir ūkinio aptarnavimo skyrius, taip pat įsteigti Vidaus audito bei Personalo ir teisės skyriai.

„Atsiras teisininkų, kurių labai reikia, nes pastaruoju metu sulaukiame daug skundų, todėl teisininkų žinios ir patirtis itin reikalingi. Šiuo metu turime tik vieną teisininką, o tokiai institucijai kaip Lietuvos darbo birža, akivaizdu, kad tokios pajėgos yra per mažos“, - tvirtino LDB vadovas.

Jo teigimu, nebeliks Darbo rinkos politikos realizavimo, Darbo pasiūlos ir paklausos, Užsienio ryšių, Užimtumo fondo apskaitos, Informacinės sistemos organizavimo skyrių. Vietoj jų atsiras Darbo rinkos paslaugų ir stebėsenos, Užimtumo rėmimo, Informacinių technologijų, Ūkinių paslaugų, Finansų ir apskaitos skyriai.

Sumažės ir darbuotojų skaičius. Dabar didžiausias leistinas pareigybių skaičius Lietuvos darbo biržoje yra 71, o po reformos - sumažės penktadaliu.

Šiuo metu visi valstybės tarnautojai ir darbuotojai yra gavę įspėjimo lapelius dėl įvyksiančių Lietuvos darbo biržoje struktūrinių pertvarkymų ir pareigybių skaičiaus mažinimo. Įstatymų nustatyta tvarka, šiems dirbantiesiems per įspėjimo laikotarpį, esant galimybei, bus siūlomos jų kvalifikaciją, išsilavinimą ir žinias atitinkančios pareigos įstaigoje.