Jadvyga Švolkienė

Gyvenimo aprašymas (CV)
Jadvyga Švolkienė
Kokio darbo ieškau? Mano teigiamos savybės
Technologijų mokytoja turinti didelę patirtį ieško darbo Vilniuje. Geri organizaciniai gebėjimai, vadybinės kompetencijos, įgytos vadovaujant mokymo įstaigai, bei tobulintos įvairiuose mokymuose ir kursuose. Esu atsakinga, komunikabili, atidi detalėms. Greitai mokausi naujų dalykų, esu žingeidi bei savarankiška. Dažnai parodau iniciatyvą, siūlau naujas idėjas.Moku bendrauti su įvairiais žmonėmis, lengvai užmezgu kontaktą, moku klausytis, emociškai stabili, tolerantiška ir atsakinga, geras loginis mąstymas
Pageidaujamas darbas:
Mokytojai, Siuvėjai
Kontaktai ir pagrindinė informacija apie mane
Gimimo data:
1959-07-16 (58 m.)
Lytis:
Moteris
Gyvenamoji vieta:
Vilnius
Telefono numeris:
Informacija matoma tik registruotiems vartotojams.
Prisijungti
El. pašto adresas:
Informacija matoma tik registruotiems vartotojams.
Prisijungti
Darbo patirtis
Darbo laikotarpis:
nuo 2010.02 iki 2015.06
Įmonės pavadinimas:
Visaginoo tecnologijos ir verslo profesinio mokymo centras
Darbo sritis:
Mokytojai
Pareigos:
Ignalinos skyriaus vedėja
Plačiau apie darbo pobūdį, patirtį:
Skyriaus veiklos planavimas, pavaldaus personalo vadybinių ir darbo funkcijų nustatymas ir darbo rezultatų kontrolė, darbo vidaus tvarkos taisyklių, aprašų, instrukcijų ir kitų veiklos dokumentų vykdymo kontrolė, atsakomybė už demokratinį institucijos valdymą bei veiklos rezultatus.
Darbo laikotarpis:
nuo 1994.01 iki 2010.02
Įmonės pavadinimas:
Visaginoo tecnologijos ir verslo profesinio mokymo centras
Darbo sritis:
Mokytojai
Pareigos:
Siuvėjų profesijos mokytoja metodininkė
Plačiau apie darbo pobūdį, patirtį:
Profesinio mokymo organizavimas, profesijos mokymas, mokymo programų ir mokymo planų sudarymas bei įgyvendinimas, mokymo sutarčių su įmonėmis ir organizacijomis sudarymas.
Darbo laikotarpis:
nuo 1980.03 iki 1993.12
Įmonės pavadinimas:
Vilniaus siuvėjų ir automechanikos mokykla
Darbo sritis:
Mokytojai
Pareigos:
Siuvėjų profesijos mokytoja
Plačiau apie darbo pobūdį, patirtį:
Profesinio mokymo organizavimas, mokymas, mokymo programų ir mokymo planų sudarymas bei įgyvendinimas.
Darbo laikotarpis:
nuo 1977.09 iki 1980.03
Įmonės pavadinimas:
Individualaus drabužių siuvimo fabrikas Ramunė
Darbo sritis:
Siuvėjai
Pareigos:
Vyriškų drabužių siuvėja
Plačiau apie darbo pobūdį, patirtį:
Individualus drabužių siuvimas
Išsilavinimas
Laikotarpis:
nuo 2007.09 iki 2011.06
Išsilavinimas:
Vidurinis bendro lavinimo
Mokymosi įstaiga:
Lietuvos edukalogijos universitetas
Išsilavinimo sritis:
Edukologija
Sritis:
Technologijų edukologija
Laikotarpis:
nuo 1977.09 iki 1980.04
Išsilavinimas:
Pagrindinis bendro lavinimo
Mokymosi įstaiga:
Lehgvosios pramonės technikumas
Išsilavinimo sritis:
Pramonės inžinerija
Sritis:
Siuvimo gaminių technikas technologas
Kalbos
Kalbos 
Kalbėjimas 
Supratimas 
Rašymas 
Rusų 
Gerai 
Puikiai 
Gerai 
Vokiečių 
Pagrindai 
Pagrindai 
Pagrindai 
Lenkų 
Pagrindai 
Gerai 
Nemoku 
Kalbos 
Rusų 
Kalbėjimas 
Gerai 
Supratimas 
Puikiai 
Rašymas 
Gerai 
Kalbos 
Vokiečių 
Kalbėjimas 
Pagrindai 
Supratimas 
Pagrindai 
Rašymas 
Pagrindai 
Kalbos 
Lenkų 
Kalbėjimas 
Pagrindai 
Supratimas 
Gerai 
Rašymas 
Nemoku 
Kompiuterinis raštingumas
Puikiai moku naudotis MS Word, Excel, PowerPoint programomis. Esu patyrusi Windows operacinės sistemos, Internet Explorer ir kitų naršyklių naudotoja.
Konferencijos, seminarai, mokymai
2014m. Ugdymo integravimo, diferencijavimo ir individualizavimo praktinės galimybės. 2014.12.18, 6 akad. val.
2013m. Bendravimas klasėje. Vaiko pasitikėjimo savimi skatinimas. 2013.11.26, 6 akad. val.
2013m. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas. 2013.12.09, 6 akad. val.
2013m. Projektų valdymas. 2013.12.16, 1diena
2012m. Mano įstaiga – tai aš. 2012.12.20, 8 akad. val.
2012m. Konfliktinių situacijų valdymas ir sprendimas. 2012.12.13, 8 akad. val.
2012m. Laiko planavimas ir darbo organizavimas. 2012.12.12, 8 akad. val.
2011m. Kaip tapti matomam? Mokyklos įvaizdžio kūrimas per viešuosius ryšius. 2012.12.12,6 akad. val.
2011m. Klasės auklėtojas: efektyvus klasės valdymas. 2011.11.09, 6 akad. val.
2010m. Ypatingai gabių moksleivių atpažinimas ir ugdymas. 2010.12.16, 6 akad. val.
2010m. Narkotinių medžiagų vartojimo pirminės prevencijos bei ankstyvosios intervencijos galimybės mokykloje. 2010.12.20, 6 akad. val.
2009m. Klasės auklėtojas – švietimo reformos dvasia. 2009.11.13, 6 akad. val. Visaginas
2009m. Darbas su vyresniaisiais paaugliais. Suaugusiojo psichologinių kompetencijų tobulinimas. 2009.12.18, 6 akad. val.
2008m. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų programa. 2008.12.4-6, 2008.12.12-13, 60 akad. val.
2008m. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų sėkmė ir darbo principai. 2008.12.10, 6 akad. val.
2008m. Pagalba mokiniams, linkusiems iškrisi iš ugdymo sistemos. 2008.12.05, 6 akad. val. Visaginas
2007m. Institucijos veiklos viešinimo ir įvaizdžio formavimo vadyba, ugdymo turinio kaita mokykloje ir klasėje. 2007.12.28-29 14 akad. val.
2006m. Bendravimo psichologija ir darbo etika. 2006.06.29-30, 2 dienos
2005m. Bendravimo psichologija. 2005.12.29, 1dienos.
2005m. Socialinio pedagogo darbas su šeima. Socialinės pedagoginės problemos. 2005.02.11-12, 2 dienos
2004m. Paauglio asmenybės raidos problemos ir korekcinio darbo su skirtingų charakterio akcentuacijų paaugliais ypatumai. 2004.04.02,6 akad. val.
2004m. Kūrybinio mąstymo strategijos. 2004.12.03-04, 2 dienos
2003m. Tarpusavio santykių pažinimas- kelias į sėkmę. 2003.01.28.6 akad. val.
Projektinė veika:
2014m. Leonardo da Vinci mobilumo projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0915 “Kokybės vadybos sistemos ES profesinio mokymo organizacijose“. Portsmoth, Jungtinė Karalystė. Projekto tikslas - gerinti profesinio mokymo vadybos kokybę.
2013m. Projektas. VPI-2.3 –ŠMM-01-V-01 002 „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme.“ Tikslas ugdyti mokinių kompetencijas, kurios leistų sėkmingai plėtoti savo karjerą Pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą.
Dirbau šiame projekte karjeros koordinatore.
2013m. Projektas. VPI -2.3-ŠMM-04-V-03-002. Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra. „ Savižudybių prevencija mokykloje.“ Savižudybių prevencija mokykloje. Vėliau dirbau mokyklos suburtoje darbo grupėje vykdant prevenciją.
2007m. Projektas SFMIS Nr.BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0026„Lietuvos profesinio rengimo institucijų pedagogų kompetencijų tobulinimo sistemos plėtra. Bendrųjų gebėjimų ugdymas.“ Tai 40 akademinių valandų kursas, kurio metu įgijau kompetencijas: vertinti bendrųjų gebėjimų ypatumus, analizuoti ir apibendrinti bendrųjų gebėjimų nustatymo, vertinimo ir lyginimo procesus kiekybiniu ir kokybiniu požiūriais.
2007m. Europos socialinio fondo projektas Nr.BPD2004-ESF-2.40-01-04/0055 „Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo profesiniame mokyme profesijos mokytojų rengimo programa.“ Baigiau 6 mėnesių nuotolinio mokymo (si) dirbti virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“ bei mokomosiomis kompiuterinėmis priemonėmis kursą ir išlaikiau baigiamąjį testą.
2004m. Leonardo da Vinci programos projektas LT/04/EX/1/0766 „Drabužių gamybos ir dizaino specialistų rengimo tobulinimas rytų Aukštaitijos regione.“ Projekto tikslas – profesijos mokytojų kompetencijos ugdymas: profesinės kompetencijos - naujų technologijų diegimo ir taikymo, pedagoginių kompetencijų - naujų mokymo-mokymosi metodų paieška ir taikymas.
Projektas parašytas ir koordinuotas mano, vėliau projektas tapo kokybės konkurso laureatu. Gautas sertifikatas
2005m. Tarptautinis seminaras Naujų technologijų taikymas siuvėjo profesijos mokyme Skaitytas pranešimas tema „Projektinio darbo sklaida“. Skaičiau pranešimą tarptautiniame seminare, kaip taikyti projektinį mokymą pamokose.
Papildoma informacija
Pomėgiai:
Laisvalaikiu mėgstu skaityti knygas, patinka keliauti, darbas su vaikais, rankdarbiai. 
Vairuotojo pažymėjimas:
B
Vairuoju nuo:
1999-08 (18 m.)
Pageidaujamas atlyginimas:
Derybų klausimas EUR per mėn.
Šiuo metu uždirbu:
600 EUR per mėn.
Pasiūlyti darbą
Išsaugoti