MuzikosCV paieškos rezultatai: Švietimo, mokslų specialistų CV Vilniuje

CV filtras
×
Ieškoti
Daugiau paieškos parametrų
Moteris

Šiuo metu studijuoju Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijoje, etnomuzikologiją su papildomu pedagogikos studijų kursu. Baigiau Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnaziją, fleitos klasę. Esu tradicinę, alternatyvią folklorinę muziką atliekanti, etnokultūrą ir papildomai pedagogiką studijuojanti ir etnokultūrines baltų tradicijas gerbianti, propaguojanti (bei kitų tautų etnokultūrą ir tradicijas taipogi studijuojanti) jauna mergina, mylinti vaikus, jaučianti poreikį įgyti kuo daugiau patirties būtent mažųjų ugdyme, lavinime ir pažinime, ne tik teoriniame lygmenyje, bet ir gyvenimiškąjame. Myliu vaikus, jų nuoširdumą bei atvirumą ir imlų būdą, esu atvira teisingai ir kryptingai kritikai, myliu ir siekiu kuo platesnio pasaulio pažinimo, tolerancijos pačioms įvairiausioms tautybėms ir kultūroms, esu komunikabili, vertinu draugiškus ir tobulėti padedančius aplinkinius ir kolektyvą, noriu padėti augti vaikams laimingiems ir tuo pačiu pati augti, mokytis, turiu muzikinės patirties užimant vaikus, įtraukiant į muzikavimą ir saviraišką. Vaikų ugdyme noriu lavinti jų asmenybes ne tik bendražmogišku - etiniu, moraliniu, saviraiškos aspektu, bet ir etniniu - kartu vaikams suteikiant žinių apie jų etninę tapatybę ir kultūrą, jiems suprantama kalba, taipogi, per muziką, jiems padedant suvokt ne tik savo etninę tapatybę, bet ir jos pasaulinį kontekstą - globalizaciją, multikultūrizmą, padedant palaikyti savosios etninės tapatybės svarbos išlaikymą ir pažinimą, tuo pačiu supažindinant su globalizaciniu, multikultūriniu kontekstu. Buvimas su vaikais, jų lavinimas, bendravimas man atrodo patrauklu ne tik todėl, kad jaučiu, jog tai man tinka, bet ir todėl, kad mano pačios labai didelė dalis vaikystės ir augimo buvo aplinkoje, su daugybe ugdomų ir prižiūrimų vaikų (ikimokyklinė įstaiga, lopšelis - darželis, kuriame dirbo mano močiutė, o aš po pamokų lėkdavau būtent ten), pati mielu noru įsitraukdavau į buvimą su jais, todėl tai yra dalis manęs pačios ir mano prisiminimų, jaučiuosi pakankamai paūgėjusi ir praėjo daug daugiau laiko, kad galėčiau būti su vaikais ir ne tik kaip jų vyresnioji draugė. Tiek ugdyme, tiek bendravime ir gyvenime - man svarbu ir patinka pasijuokt tiek iš savęs, tiek draugiškai - iš kitų, nepriimt situacijų per daug dramatiškai, ir stengtis tai, kas man patinka ir ką gebu, išmanau - perteikti kuo suprantamesne kalba :) Dėl studijų, labiau patogu būtų 0. 75 arba 0. 5 etato darbas, nors svarbiausia, kad būtų galimybė tiesiog derinti studijų su darbu, grafikus.

Moteris
Vilnius
Išsaugoti
Vyras

Sveiki, Esu Laurynas Čekelis, klarneto (saksofono, block fleitos) mokytojas. Esu baigęs Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnaziją. Studijavau Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijoje, atlikimo meno studijų programą (specializacija – klarnetas, lekt. V. Žemaičio ir prof. A. Budrio klasėse). 2004 m. įgijau bakalauro laipsnį, o 2006 m. baigiau magistrantūros studijas. 2015 m. įgijau mokytojo profesinę kvalifikaciją LMTA muzikos pedagogikos katedroje, laipsnio nestuteikiančių studijų programoje. Nuo 2006 metų groju klarnetu Lietuvos Kariuomenės Orkestre, taip pat dirbu Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje klarneto mokytoju ( pedagoginis stažas – 4 metai ). Papildomai ruošiau laikinai atvykusius gyventi į Lietuvą užsienio šalies vaikus – pamokos vyko anglų kalba. Nuo 2014 metų dėstau Lietuvos Edukologijos Universitete, muzikos katedroje, klarneto specialybę. Taip pat galėčiau mokyti groti saksofonu (sopranu, altu, tenoru, baritonu), išilgine (blöck) fleita bei pradedantiesiems galėčiau suteikti reikiamų pianino žinių. Mano mokiniai sėkmingai dalyvauja įvairuose konkursuose bei festivaliuose, tiek mokyklos, tiek Lietuvos koncertinėje veikloje. Vedu meistriškumo pamokas bei dalyvauju įvairuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Mano pedagoginis tikslas – formuoti ir lavinti pagrindinius grojimo klarnetu įgūdžius, puoselėti prigimtinį vaiko muzikalumą. Ugdyti kūrybingą, atsakingą, sugebantį vertinti muzikos vertybes bei noriai muzikuojantį žmogų, tobulinti natų teksto skaitymo gebėjimus bei jų pritaikymą praktikoje. Pagrindiniai uždaviniai – atskleisti įgimtus muzikinius gabumus, lavinti muzikinę klausą ir vaizduotę, formuoti profesionalaus grojimo klarnetu įgūdžius, muzikos kūrinio formos suvokimą bei gebėjimą perteikti meninį jos turinį. Ugdyti mokinių požiūrį interpretuojant ir vertinant muziką, plėtoti sceninės kultūros, meninio interpretavimo bei saviraiškos įgūdžius. Skatinti aktyvų mokinių dalyvavimą Lietuvos muzikiniame gyvenime. Pagarbiai, Laurynas Čekelis

Vyras
Vilnius
Išsaugoti
Vyras

Atsakingas ir saziningas.

40 metų amžiaus, vyras
Vilnius
Išsaugoti
12
Pasirinkite darbo sritį
Pasirinkite darbo vietą