Bedarbių per savaitę sumažėjo 5,9 tūkst.

Bedarbių per savaitę sumažėjo 5,9 tūkst.

2011-05-27

Lietuvos darbo biržos duomenimis, gegužės 26 d. šalyje buvo registruota 247,8 tūkst. bedarbių. Tai sudaro 11,46 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų.

Teritorinės darbo biržos per savaitę bedarbio statusą suteikė 4,1 tūkst. asmenų – 8,1 proc. mažiau negu ankstesnę. Jaunesnių kaip 25 m. amžiaus bedarbių įregistruota 769.

Daugiausia bedarbiais tapo nedirbę iki 3 mėnesių – 45,2 proc., turi ilgesnę kaip 2 metų darbo pertrauką – 23,2 proc., nedirbo nuo pusės iki dvejų metų – 12,8 proc., niekur nedirbę – 8,6 proc. ir 3,2 proc. nedirbo nuo 3 iki 6 mėnesių – 3,2 proc. Likusią dalį sudaro dirbę pagal verslo liudijimus (5 proc.), buvę įmonių savininkai (2 proc.).

Vertindamas situaciją darbo rinkoje, Lietuvos darbo biržos direktoriaus Mindaugas Petras Balašaitis pabrėžė, jog keičiantis duomenimis su Valstybine socialinio draudimo fondo valdyba ir Statistikos departamentu, matyti nuoseklus dirbančiųjų skaičiaus didėjimas ir registruotų laisvų darbo vietų augimas.

Gegužės 20–26 dienomis teritorinės darbo biržos padėjo įsidarbinti 5,1 tūkst. bedarbių.

Darbdaviai per savaitę registravo 3,8 tūkst. laisvų darbo vietų – šiek tiek mažiau nei ankstesnę.

Beveik 1,7 tūkst. darbo ieškančių žmonių nusiųsta į aktyvios darbo rinkos politikos priemones. Daugiausia bedarbių – 55,2 proc. pradėjo veiklą, įsigiję verslo liudijimus, 30,1 proc. dirbs viešuosius darbus, 11,4 proc. dalyvaus užimtumo rėmimo priemonėse.

Nedarbo socialinio draudimo išmokos buvo mokamos 33,5 tūkst. (arba 13,5 proc.) registruotų bedarbių. Naujų paskirta 1,57 tūkst. Baigta mokėti beveik 2,3 tūkst. bedarbių, iš jų 33,5 proc. mokėjimas baigtas anksčiau laiko, jiems įsidarbinus.