Atrinkti 2011 metų vietinių užimtumo iniciatyvų projektai

Atrinkti 2011 metų vietinių užimtumo iniciatyvų projektai

2011-05-23

Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2011 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-239 patvirtintas finansuojamų iš Užimtumo fondo lėšų 2011 m. atrinktų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašas. Šiais metais numatyta įgyvendinti 38 projektus, įsteigti 254 naujas darbo vietas, panaudoti 5,25 mln. Lt valstybės paramos lėšų.

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai (VUI) – tai naujų darbo vietų steigimo projektai, padedantys sutelkti vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti atskirų regionų gyventojų užimtumą ir vystyti vietos socialinę ekonominę infrastruktūrą.

VUI projektai įgyvendinami nuo 2001 m. Per dešimt metų įgyvendinti 539 projektai, įsteigta per 3,5 tūkst. naujų darbo vietų, panaudota per 60 mln. Lt valstybės paramos lėšų. Daugiausia projektų įgyvendino Vilniaus, Alytaus ir Panevėžio regionų darbdaviai.

VUI projektų sąrašas: http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosDarbdaviams/Puslapiai/vui_paraisku_atranka.aspx