Aštuntą savaitę daugiau įdarbinama bedarbių

Aštuntą savaitę daugiau įdarbinama bedarbių

2011-05-23
Lietuvos darbo biržos registre gegužės 19 d. buvo 253,7 tūkst. bedarbių. Tai sudaro 11,73 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų.

Teritorinės darbo biržos per savaitę bedarbio statusą suteikė 4,5 tūkst. asmenų – 11,1 proc. mažiau nei ankstesnę. Jaunų iki 25 metų bedarbių įregistruota 856. Tarp bedarbiais tapusių daugiausia nedirbusių iki 3 mėn. – 45,3 proc., kas ketvirtas bedarbiu įregistruotas asmuo turi ilgesnę kaip 2 metų darbo pertrauką – 24,5 proc., nedirbo nuo pusės iki dvejų metų –11,5 proc., niekur nedirbę – 7,6 proc. ir nedirbo nuo 3 iki 6 mėnesių – 3,6 proc. Likusią dalį sudaro dirbę pagal verslo liudijimus (5,9 proc.), buvę įmonių savininkai (1,4 proc.) ir ūkininkai.

Lietuvos darbo biržos direktorius Mindaugas Petras Balašaitis, komentuodamas situaciją darbo rinkoje, sakė, jog tendencijos yra akivaizdžiai gerėjančios – paskutiniai savaitės duomenys rodo nuosaikų įdarbinimo augimą. Skatindami savarankišką darbo paiešką ir intensyvindami tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, mes padėjome įsidarbinti 5,7 tūkst. bedarbių, kai analogišku laikotarpiu 2010 metais į aktyvią veiklą sugrįžo 1,5 tūkst. mažiau bedarbių.

Darbdaviai registravo laisvų darbo vietų panašiai kaip ir praėjusią savaitę – 4,4 tūkst.

Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsta 2,1 tūkst. žmonių. Daugiausia bedarbių – 54,6 proc. įsigijo verslo liudijimus, 33,1 proc. dirba viešuosius darbus, 8,5 proc. dalyvauja užimtumo rėmimo priemonėse, 2,3 proc. mokysis profesijos.

Nedarbo socialinio draudimo išmokos buvo mokamos 34,3 tūkst. (arba 13,6 proc.) registruotų bedarbių. Naujų paskirta 1807. Per savaitę baigta mokėti beveik 2,7 tūkst. bedarbių, iš jų 35,6 proc. anksčiau laiko, nes jie įsidarbino.