R.J.Dagys: „Vilčių teikiantys duomenys rodo, kad verslas po truputį prisitaiko dirbti sunkmečio sąlygomis“

R.J.Dagys: „Vilčių teikiantys duomenys rodo, kad verslas po truputį prisitaiko dirbti sunkmečio sąlygomis“

2009-05-27

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) pastebi stabilizavimosi ženklus Lietuvos darbo rinkoje. Per gegužės mėnesio pirmąsias tris savaites šalyje įdarbinta ir nukreipta į kitas aktyvios darbo rinkos politikos priemones 12,5 tūkst. bedarbių. Per analogišką laikotarpį balandį - 11,4 tūkst. žmonių.

„Vilčių teikiantys duomenys rodo, kad verslas po truputį prisitaiko dirbti sunkmečio sąlygomis, bet akivaizdu ir tai, kad pasiteisino Lietuvos darbo biržoje pradėtos reformos“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministras Rimantas Jonas Dagys.

Gegužę padaugėjo ir laisvų darbo vietų. Per pirmąsias šio mėnesio savaites Lietuvos darbo birža užregistravo 4,4 tūkst. naujų laisvų darbo vietų. Per tą patį laikotarpį

balandį jų buvo užregistruota 3,5 tūkst.

Pasak ministro, dar palankesnių permainų tikimasi ir po to, kai Seimas priims Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimo įstatymą.

„Net neabejoju, kad Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimai sudarys galimybes įmonėms išsaugoti darbo vietas, o aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse dalyvaus dar daugiau žmonių“, - teigė ministras R.J.Dagys.

Naujos redakcijos Užimtumo rėmimo įstatymo projekte išplėstas asmenų ratas, turintis teisę gauti subsidiją darbo vietai steigti, kai pradedamas nuosavas verslas. Subsidiją siūloma mokėti asmeniui, kuris pats pradeda verslą ir steigia darbo vietą sau, pasinaudodamas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis.

Siūloma remti ir savarankišką užimtumą, kai verslą pradeda vienas iš tėvų, kurio šeimoje auginami trys ir daugiau vaikų.

Sėkmingas daugiavaikių tėvų verslas padėtų į darbinę veiklą įtraukti ir kitus šeimos narius. Projekte numatytas maksimalus subsidijos darbo vietai steigti dydis - iki 40 minimalių mėnesio algų dydžio.

Siekiant padėti išlaikyti esamas darbo vietas, bus galima viešuosius darbus organizuoti ir ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos.

SADM Ryšių su visuomene skyriaus vyr. specialistas Gediminas Stanišauskas, tel. 266 8122