Albertas Šlekys: Darbo birža bus dinamiška, atvira, efektyvi

Albertas Šlekys: "Darbo birža bus dinamiška, atvira, efektyvi"

2009-03-31
Nuo šiandien, kovo 31 d., Lietuvos darbo biržai vadovauti pradėjo Albertas Šlekys, buvęs Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus vedėjas. Atleidus ankstesnįjį vadovą Vidą Šlekaitį, A.Šlekiui pavesta vykdyti Lietuvos darbo biržos direktoriaus funkcijas iki tol, kol laimėjus konkursą į minėtas pareigas bus paskirtas naujas direktorius. „Lietuvos darbo birža administruoja milžiniškas Europos Sąjungos fondų lėšas, todėl suprantama, kad visuomenę domina, ar efektyviai šios lėšos panaudojamos, - sakė socialinės apsaugos ir darbo viceministras Klaudijus Stanionis, pristatęs kolektyvui laikinąjį institucijos vadovą. - Keisis valdymo struktūra, bus peržiūrėta įstatyminė bazė, didinant aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumą ir mažinant administravimo išlaidas. Jūs pirmieji pajautėte ekonominės krizės poveikį, nes matote, kiek daug žmonių dabar registruojasi darbo biržoje“, - sakė viceministras. Struktūriniai Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų pakeitimai numatyti 15-osios Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane. „Pertvarka šiai sistemai būtina, nes nuo Nepriklausomybės atkūrimo nebuvo jokių pasikeitimų, - pabrėžė Albertas Šlekys. - Spaudoje daugėja neigiamų atsiliepimų apie darbo biržų vykdomas funkcijas, klientų aptarnavimu nepatenkinti bedarbiai abejoja, ar iš viso reikalinga tokia institucija.“ Darbo birža turėtų tapti dinamiška, visuomenei atvira institucija, lanksčiai dirbanti su klientais ir greitai reaguojanti į jų pageidavimus, ieškanti optimalių sprendimų pritraukiant kuo daugiau lėšų iš Europos Sąjungos fondų užimtumui didinti. Albertas Šlekys gimė 1948 m. gruodžio 2 d. Panevėžyje. 1966 m. -1971 m. Kauno politechnikos institute įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. Iki 1985 m. dirbo pedagoginį darbą, vėliau – inspektorium Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijoje bei Švietimo ministerijoje. Nuo 1991 m. kovo mėn. iki 2006 m. birželio mėn. dirbo Lietuvos darbo biržos Profesinio mokymo organizavimo ir darbo pasiūlos ir paklausos skyriaus vedėju. Po to iki š.m. kovo mėn. dirbo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus vedėju. 2009 m. kovo 31 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu paskirtas Lietuvos darbo biržos direktoriaus pavaduotoju, laikinai vykdančiu direktoriaus funkcijas.