Jadvyga Švolkienė | CV Dirba.lt
CV anketos   153
Jadvyga Švolkienė

Jadvyga Švolkienė

Gyvenimo aprašymas (CV)
Trumpai apie mane
Technologijų mokytoja turinti didelę patirtį ieško darbo Vilniuje. Geri organizaciniai gebėjimai, vadybinės kompetencijos, įgytos vadovaujant mokymo įstaigai, bei tobulintos įvairiuose mokymuose ir kursuose. Esu atsakinga, komunikabili, atidi detalėms. Greitai mokausi naujų dalykų, esu žingeidi bei savarankiška. Dažnai parodau iniciatyvą, siūlau naujas idėjas.Moku bendrauti su įvairiais žmonėmis, lengvai užmezgu kontaktą, moku klausytis, emociškai stabili, tolerantiška ir atsakinga, geras loginis mąstymas
Pageidaujamų pareigų tipas:
Specialistas, Darbuotojas 
Pageidaujamos darbo sritys:
Mokytojai, Siuvėjai 
Asmens informacija, kontaktai
Gimimo data:
1959.07.16 (57 metų amžiaus) 
Lytis:
Moteris 
Gyvenamoji vieta:
Vilnius 
Telefono numeris:
Informacija matoma tik registruotiems vartotojams.
Prisijungti
Elektroninis paštas:
Informacija matoma tik registruotiems vartotojams.
Prisijungti
Darbo patirtis
Laikotarpis:
nuo 2010.02 iki 2015.06 
Įmonė:
Visaginoo tecnologijos ir verslo profesinio mokymo centras 
Darbo sritis:
Mokytojai 
Jūsų pareigos:
Ignalinos skyriaus vedėja  
Trumpas darbo aprašymas:
Skyriaus veiklos planavimas, pavaldaus personalo vadybinių ir darbo funkcijų nustatymas ir darbo rezultatų kontrolė, darbo vidaus tvarkos taisyklių, aprašų, instrukcijų ir kitų veiklos dokumentų vykdymo kontrolė, atsakomybė už demokratinį institucijos valdymą bei veiklos rezultatus. 
Laikotarpis:
nuo 1994.01 iki 2010.02 
Įmonė:
Visaginoo tecnologijos ir verslo profesinio mokymo centras 
Darbo sritis:
Mokytojai 
Jūsų pareigos:
Siuvėjų profesijos mokytoja metodininkė 
Trumpas darbo aprašymas:
Profesinio mokymo organizavimas, profesijos mokymas, mokymo programų ir mokymo planų sudarymas bei įgyvendinimas, mokymo sutarčių su įmonėmis ir organizacijomis sudarymas.  
Laikotarpis:
nuo 1980.03 iki 1993.12 
Įmonė:
Vilniaus siuvėjų ir automechanikos mokykla 
Darbo sritis:
Mokytojai 
Jūsų pareigos:
Siuvėjų profesijos mokytoja  
Trumpas darbo aprašymas:
Profesinio mokymo organizavimas, mokymas, mokymo programų ir mokymo planų sudarymas bei įgyvendinimas. 
Laikotarpis:
nuo 1977.09 iki 1980.03 
Įmonė:
Individualaus drabužių siuvimo fabrikas Ramunė 
Darbo sritis:
Siuvėjai 
Jūsų pareigos:
Vyriškų drabužių siuvėja 
Trumpas darbo aprašymas:
Individualus drabužių siuvimas  
Išsilavinimas
Laikotarpis:
nuo 2007.09 iki 2011.06 
Laipsnis:
Aukštasis / bakalauras 
Mokymosi įstaiga:
Lietuvos edukalogijos universitetas 
Išsilavinimo sritis:
Edukologija 
Specialybė:
Technologijų edukologija  
Laikotarpis:
nuo 1977.09 iki 1980.04 
Laipsnis:
Aukštesnysis / profesinis 
Mokymosi įstaiga:
Lehgvosios pramonės technikumas 
Išsilavinimo sritis:
Pramonės inžinerija 
Specialybė:
Siuvimo gaminių technikas technologas  
Kalbos
Kalba 
Kalbėjimas 
Supratimas 
Rašymas 
Rusų 
Gerai 
Puikiai 
Gerai 
Vokiečių 
Pagrindai 
Pagrindai 
Pagrindai 
Lenkų 
Pagrindai 
Gerai 
Nemoku 
Kalba 
Rusų 
Kalbėjimas 
Gerai 
Supratimas 
Puikiai 
Rašymas 
Gerai 
Kalba 
Vokiečių 
Kalbėjimas 
Pagrindai 
Supratimas 
Pagrindai 
Rašymas 
Pagrindai 
Kalba 
Lenkų 
Kalbėjimas 
Pagrindai 
Supratimas 
Gerai 
Rašymas 
Nemoku 
Kompiuterinės žinios
Puikiai moku naudotis MS Word, Excel, PowerPoint programomis. Esu patyrusi Windows operacinės sistemos, Internet Explorer ir kitų naršyklių naudotoja.
Kursai, seminarai
2014m. Ugdymo integravimo, diferencijavimo ir individualizavimo praktinės galimybės. 2014.12.18, 6 akad. val.
2013m. Bendravimas klasėje. Vaiko pasitikėjimo savimi skatinimas. 2013.11.26, 6 akad. val.
2013m. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas. 2013.12.09, 6 akad. val.
2013m. Projektų valdymas. 2013.12.16, 1diena
2012m. Mano įstaiga – tai aš. 2012.12.20, 8 akad. val.
2012m. Konfliktinių situacijų valdymas ir sprendimas. 2012.12.13, 8 akad. val.
2012m. Laiko planavimas ir darbo organizavimas. 2012.12.12, 8 akad. val.
2011m. Kaip tapti matomam? Mokyklos įvaizdžio kūrimas per viešuosius ryšius. 2012.12.12,6 akad. val.
2011m. Klasės auklėtojas: efektyvus klasės valdymas. 2011.11.09, 6 akad. val.
2010m. Ypatingai gabių moksleivių atpažinimas ir ugdymas. 2010.12.16, 6 akad. val.
2010m. Narkotinių medžiagų vartojimo pirminės prevencijos bei ankstyvosios intervencijos galimybės mokykloje. 2010.12.20, 6 akad. val.
2009m. Klasės auklėtojas – švietimo reformos dvasia. 2009.11.13, 6 akad. val. Visaginas
2009m. Darbas su vyresniaisiais paaugliais. Suaugusiojo psichologinių kompetencijų tobulinimas. 2009.12.18, 6 akad. val.
2008m. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų programa. 2008.12.4-6, 2008.12.12-13, 60 akad. val.
2008m. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų sėkmė ir darbo principai. 2008.12.10, 6 akad. val.
2008m. Pagalba mokiniams, linkusiems iškrisi iš ugdymo sistemos. 2008.12.05, 6 akad. val. Visaginas
2007m. Institucijos veiklos viešinimo ir įvaizdžio formavimo vadyba, ugdymo turinio kaita mokykloje ir klasėje. 2007.12.28-29 14 akad. val.
2006m. Bendravimo psichologija ir darbo etika. 2006.06.29-30, 2 dienos
2005m. Bendravimo psichologija. 2005.12.29, 1dienos.
2005m. Socialinio pedagogo darbas su šeima. Socialinės pedagoginės problemos. 2005.02.11-12, 2 dienos
2004m. Paauglio asmenybės raidos problemos ir korekcinio darbo su skirtingų charakterio akcentuacijų paaugliais ypatumai. 2004.04.02,6 akad. val.
2004m. Kūrybinio mąstymo strategijos. 2004.12.03-04, 2 dienos
2003m. Tarpusavio santykių pažinimas- kelias į sėkmę. 2003.01.28.6 akad. val.
Projektinė veika:
2014m. Leonardo da Vinci mobilumo projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0915 “Kokybės vadybos sistemos ES profesinio mokymo organizacijose“. Portsmoth, Jungtinė Karalystė. Projekto tikslas - gerinti profesinio mokymo vadybos kokybę.
2013m. Projektas. VPI-2.3 –ŠMM-01-V-01 002 „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme.“ Tikslas ugdyti mokinių kompetencijas, kurios leistų sėkmingai plėtoti savo karjerą Pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą.
Dirbau šiame projekte karjeros koordinatore.
2013m. Projektas. VPI -2.3-ŠMM-04-V-03-002. Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra. „ Savižudybių prevencija mokykloje.“ Savižudybių prevencija mokykloje. Vėliau dirbau mokyklos suburtoje darbo grupėje vykdant prevenciją.
2007m. Projektas SFMIS Nr.BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0026„Lietuvos profesinio rengimo institucijų pedagogų kompetencijų tobulinimo sistemos plėtra. Bendrųjų gebėjimų ugdymas.“ Tai 40 akademinių valandų kursas, kurio metu įgijau kompetencijas: vertinti bendrųjų gebėjimų ypatumus, analizuoti ir apibendrinti bendrųjų gebėjimų nustatymo, vertinimo ir lyginimo procesus kiekybiniu ir kokybiniu požiūriais.
2007m. Europos socialinio fondo projektas Nr.BPD2004-ESF-2.40-01-04/0055 „Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo profesiniame mokyme profesijos mokytojų rengimo programa.“ Baigiau 6 mėnesių nuotolinio mokymo (si) dirbti virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“ bei mokomosiomis kompiuterinėmis priemonėmis kursą ir išlaikiau baigiamąjį testą.
2004m. Leonardo da Vinci programos projektas LT/04/EX/1/0766 „Drabužių gamybos ir dizaino specialistų rengimo tobulinimas rytų Aukštaitijos regione.“ Projekto tikslas – profesijos mokytojų kompetencijos ugdymas: profesinės kompetencijos - naujų technologijų diegimo ir taikymo, pedagoginių kompetencijų - naujų mokymo-mokymosi metodų paieška ir taikymas.
Projektas parašytas ir koordinuotas mano, vėliau projektas tapo kokybės konkurso laureatu. Gautas sertifikatas
2005m. Tarptautinis seminaras Naujų technologijų taikymas siuvėjo profesijos mokyme Skaitytas pranešimas tema „Projektinio darbo sklaida“. Skaičiau pranešimą tarptautiniame seminare, kaip taikyti projektinį mokymą pamokose.
Papildomi duomenys
Laisvalaikio pomėgiai:
Laisvalaikiu mėgstu skaityti knygas, patinka keliauti, darbas su vaikais, rankdarbiai. 
Vairuotojo pažymėjimas:
Vairuotojo stažas nuo:
1999.08.00 (17 metų stažas) 
Pageidaujamas atlyginimas:
Derybų klausimas  
Atlyginimas šiuo metu:
600